Arbetsmarknad & arbetsliv, 1400-9692

Journal

More filtering options
 1. 2017
 2. Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo

  Eva Schömer 2017 Oct In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 23, 3, p. 24 40 p.

  Research output: Contribution to journalReview article

 3. Validering: - att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det

  Alexandru Panican 2017 Aug 28 In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 2, p. 84-103 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken

  Olle Frödin & Anders Kjellberg 2017 Mar 14 In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 1, p. 84-102 19 p., 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2016
 6. Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen - en historik

  Per Gunnar Edebalk 2016 Dec 22 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 22, 3/4, p. 83-100 17 p., 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2015
 8. Lydnadsmodus på Arbetsförmedlingen – En kontextualisering av funktionell dumhet

  Roland Paulsen 2015 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 21, 2, p. 42-57 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2013
 10. 2011
 11. Att mobilisera för framtiden-Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Ann Mari Sellerberg 2011 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 17, 1, p. 69-73

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Recension av At the End of the Rainbow – Post-winning life among Swedish lottery winners

  Ann Mari Sellerberg 2011 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 17, 3, p. 67-71

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

  Alexandru Panican & Torbjörn Hjort 2011 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. Årgång 17, 3, p. 23-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. 2010
 15. Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen - en historik

  Per Gunnar Edebalk 2010 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 16, 3, p. 27-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Maskning = motstånd?: En typologi över tomt arbete

  Roland Paulsen 2010 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 16, 1, p. 11-26 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Recension av De skjulte tjenstene

  Ann Mari Sellerberg 2010 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 16, 3, p. 67-71

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. 2009
 19. Anm. av Moberg: Lockout, strejk och blockad

  Reinhold Fahlbeck 2009 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv .

  Annamaria Westregård 2009 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 15, 4, p. 57-76

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008

  Anders Kjellberg 2009 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 15, 2, p. 11-28 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Dynamiken bland företagare anställda och kombinatörer

  Wennberg, K., Frédéric Delmar & Folta, T. B. 2009 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 15, 2, p. 43-54

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. 2007
 24. 2006
 25. Flyktingars jobbchanser. Vad betyder lokala erfarenheter av tidigare arbetskraftsinvandring?

  Lundh, C. & Bevelander, P. 2006 In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2006, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Omorganisationer, kvalitet och arbetsmiljö i hemtjänsten under 1990-talet

  Eric Olsson & Ingvad, B. 2006 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 12, 1, p. 5-16

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 2005
 28. Marika Hanson: Det flexibla arbetets villkor - om självförvaltandets kompetens

  Lennart Svensson 2005 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 11, 1, p. 65-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. 2004
 30. Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på arbetsmarknaden?

  Mårten Wallette 2004 Arbetsmarknad & arbetsliv, 10, 4, p. 249-263

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. 2002
 32. Bokanmälan: Katarina Katz, Gender Work and Wages in the Soviet Union. A Legacy of Discrimination

  Inga Persson 2002 Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8, 1, p. 61-65

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Tommy Isidorsson: Striden om tiden. Arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv

  Lundh, C. 2002 In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. 2001
 35. Är utländska medborgare segmenterade mot atypiska arbeten?

  Mårten Wallette & Andreas, J. 2001 Arbetsmarknad & arbetsliv, 7, 3, p. 153-168

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. 1998
 37. Recension av Inga Hellberg: ”Det fackliga förtroendet. En studie av ombudsmän och experter 1950–1991”

  Anders Kjellberg 1998 In : Arbetsmarknad & arbetsliv. 4, 2, p. 153-158

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. 1997