Antioxidation medicine

Organisational unit: Research group

More filtering options
  1. RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

    Rolf Lood, Brüggemann, H., Maria Allhorn, Gizem Ertürk, Folsted Andersen, C. B., Ruzgas, T., Törocsik, D., Martin Hedström, Lars Råberg & Kristofer Wollein Waldetoft

    Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning, Svenska Läkaresällskapet, Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Tornspiran, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

    2015/01/01 → …

    Project: ResearchInternational collaboration, Collaboration with industry, Clinical research