Muskloskeletal radiologi

Organisational unit: Research group

Description

Vid sektionen bedrivs forskning inom flera områden relaterade till diagnostik av höftledsproteser och frakturer i höftlederna samt scaphoideum. Detta görs med hjälp av datortomografi och magnetisk resonanstomografi inom områden relaterade till hemofiliartropati och psoriasisartrit. Det pågår också projekt kring tomosyntes vid skelettförändringar och lungförändringar. Förutom forskning vilken drivs av medarbetarna vid sektionen så medverkar medarbetarna vid sektionen i olika studier initierade från andra kliniker.