Quality and Safety in Healtcare

Organisational unit: Research group

Research

Arbetet syftar till att genom olika projekt arbeta för ökad patient- och användarsäkerhet.