Biomedical Engineering, Lund

Organisational unit: Division

Description

Teknologikunskap som tillämpas för diagnostik och behandling inom sjukvården. Medicinsk teknik utnyttjar och tillämpar de senaste rönen inom tekniken för att utveckla instrumentering, sensorer och givare, diagnostiska och terapeutiska apparater, medicinska bildsystem, artificiella organ och andra medicinska system. I den medicintekniska utvecklingen strävar man mot patientvänligare, säkrare och tillförlitligare metoder.

Research

Det vetenskapliga området omfattar huvudsakligen diagnostiskt ultraljud, terapeutiskt ultraljud samt bearbetning, presentation och lagring av medicinska bilder. Examensarbete inom området är högt prioriterat. Utveckling av medicintekniska utrustningar och system sker i nära samarbete med ett stort antal medicinska forskare och Lunds tekniska högskola.

Recent research outputs

View All (31)