Centre for Economic Demography

Organisational unit: Department

More filtering options Clear filters
 1. 2016
 2. Sick of Inequality?: An Introduction to the Relationship between Inequality and Health

  Andreas Bergh, Therese Nilsson & Daniel, W. 2016 Sep 1 Edward Elgar Publishing.

  Research output: Book/ReportBook

 3. 2012
 4. Blir vi sjuka av inkomstskillnader? : en introduktion till sambanden mellan inkomst, ojämlikhet och hälsa

  Andreas Bergh, Therese Nilsson & Waldenström, D. 2012 Studentlitteratur AB. 129 p.

  Research output: Book/ReportBook

 5. 2010
 6. Demografins grunder. 2. uppl.

  Martin Dribe & Maria Stanfors 2010 SNS Förlag. 93 p.

  Research output: Book/ReportBook

 7. Demographic Responses to Economic and Environmental Crises

  Kurosu, S., Tommy Bengtsson & Campbell, C. 2010 Kashiwa: Reitaku University Press.

  Research output: Book/ReportBook

 8. 2008
 9. Changes in the health status of the population

  Bolin, K. 2008 Elsevier.

  Research output: Book/ReportBook

 10. 2007
 11. 2006
 12. Chefsrekrytering i Malmö stad: en fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering

  Rönnqvist, S. & Ljungberg, C. 2006 Integrationsverket.

  Research output: Book/ReportBook

 13. Utbildning och kunskaper i svenska – framgångsfaktorer för invandrade

  Rooth, D-O. & Åslund, O. 2006 SNS Förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 14. 2005
 15. Genusperspektiv på nationalekonomi

  Boschini, A., Jonung, C. & Inga Persson 2005 Högskoleverket.

  Research output: Book/ReportBook

 16. Skatta dig lycklig. Jordränta och jordbruk i Skåne 1660-1900

  Mats Olsson 2005 Gidlunds förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 17. 2004
 18. Life under Pressure: Mortality and Living Standards in Europe and Asia, 1700-1900

  Tommy Bengtsson, Campbell, C. & Lee, J. Z. 2004 MIT Press.

  Research output: Book/ReportBook

 19. 2003
 20. Perspectives on Mortality Forecasting. I. Current Practise

  Tommy Bengtsson & Keilman, N. 2003 Riksförsäkringsverket.

  Research output: Book/ReportBook