Centre for Economic Demography

Organisational unit: Department

More filtering options Clear filters
 1. 2016
 2. Exploring the role of communication in shaping fertility transition patterns in space and time

  Klüsener, S., Scalone, F. & Martin Dribe 2016 Agent-Based Modelling in Population Studies. Concepts, Methods, and Applications. Grow, A. & Van Bavel, J. (eds.). Springer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2015
 4. Biståndshandläggarens yrkesroll och handlingsutrymme inom äldreomsorgen.

  Staffan Blomberg & Dunér, A. 2015 Människobehandlande organisationer – villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. . Johansson, S., Dellgran, P. & Höijer, S. (eds.). Stockholm: Natur och kultur

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. 2014
 6. CSA och åldringsvårdsprojektet.

  Per Gunnar Edebalk 2014 Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia. Swärd, H. (ed.). Égalité, p. 95-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Family Life on the Fast-Track? Gender and Work-Family Trade-offs

  Maria Stanfors 2014 Gender and the Work-Family Experience: An Intersection of Two Domains. Mills, M. (ed.). Springer, p. 329-350

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Multidimensional inequality in Zambia

  Therese Nilsson 2014 Encyclopedia of Quality of Life Research. Michalos, A. (ed.). Springer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Social norms and human agency: Marriage in nineteenth century Sweden

  Martin Dribe & Lundh, C. 2014 Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia, 1700-1900. Lundh, C. & Kurosu, S. (eds.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. The Influence of Economic Factors on First Marriages in Historical Europe and Asia

  Tommy Bengtsson 2014 Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia, 1700-1900. Christer, L. & Satomi, K. (eds.). MIT Press, p. 121-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. The roads to reproduction: Comparing life course trajectories in preindustrial Eurasia

  Martin Dribe, Manfredini, M. & Oris, M. 2014 Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia, 1700-1900. Lund, C. & Kurosu, S. (eds.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. 2013
 13. 1913 års pensionsreform

  Per Gunnar Edebalk 2013 De första 100 åren - svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Försäkringskassan, Vol. Socialförsäkringsrapport 2013:4, p. 11-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Äldreomsorgen - ekonomi och utveckling

  Per Gunnar Edebalk 2013 Socialgerontologi. Andersson, L. (ed.). Studentlitteratur AB, Vol. 2:1, p. 201-220

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Arbetslöshetsförsäkringen och dess mångåriga kontrovers

  Per Gunnar Edebalk 2013 Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1, p. 254-264

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Generell eller selektiv välfärd? Om fattigvårdsstriden 1912-13

  Per Gunnar Edebalk 2013 Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1, p. 211-216

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Grundtrygghet eller standardtrygghet? Exempel från den allmänna sjukförsäkringen

  Per Gunnar Edebalk 2013 Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1, p. 217-223

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Income inequality, health and development – In search of a pattern

  Therese Nilsson & Andreas Bergh 2013 Research on Economic Inequality: Health and Inequality. Rosa Dias, P. & O’Donnell, O. (eds.). Vol. Vol 21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Järnkanslern Otto von Bismarck och de första socialförsäkringarna

  Per Gunnar Edebalk 2013 Vägar till välfärd - Idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1, p. 180-187

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Land Market, Property Rights, and Agricultural Transformation in southern Sweden 1680-1870

  Patrick Svensson 2013 Property Rights, Land Markets and Economic Growth in the European Countryside (13th-20th centuries). Béaur, G. & Schofield, P. (eds.). Brepols, p. 455-473

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Mellan arbete och familj – den svenska välfärdsstaten och kvinnorna.

  Maria Stanfors 2013 Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Hans, S., Per Gunnar, E. & Eskil, W. (eds.). Liber, p. 88-100

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Production and credits: a micro level analysis of the agrarian economy in Västra Karaby parish, Sweden 1786-1846

  Mats Olsson & Patrick Svensson 2013 Agricultural transformation in a global perspective. Hillbom, E. & Svensson, P. (eds.). Routledge, p. 206-228

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Välfärden i ett åldrande Sverige – en framtidsskiss i historisk belysning

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott 2013 Vägar till välfärd. Swärd, H., Edebalk, P-G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Vem vill vara rationell?

  Carl Hampus Lyttkens 2013 Prioriteringar i hälso- och sjukvården. p. 25-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. William Beveridge och en storstilad plan

  Per Gunnar Edebalk 2013 Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1, p. 188-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. World population in historcal perspective

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott 2013 The SAGE Handbook on Aging, Work and Society. Field, J., Burke, R. D. & Cooper, C. L. (eds.). SAGE Publications, p. 23-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. 2012
 28. Are we getting sick of low incomes?

  Tommy Bengtsson 2012 Frans van Poppel: a sort of farewell. Beekink, É. & Walhout, E. (eds.). NIDI, The Hague, p. 86-88

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Childbearing and longevity - the contribution of historical demography

  Martin Dribe 2012 Frans van Poppel: A Sort of Farewell. Liber Amicorum. Beekink, E. & Walhout, E. (eds.). NIDI/Ando, p. 95-97

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Gods och gårdar

  Mats Olsson 2012 Lunds historia - staden och omlandet. Skansjö, S. (ed.). Lunds kommun, Vol. 2. Tidigmodern tid. I en bördig bygd (1536-1862), p. 232-241

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Socioeconomic Status and Net Fertility in the Demographic Transition: Sweden in 1900 – A Preliminary Analysis

  Scalone, F. & Martin Dribe 2012 Manuscript Census Schedules and Demographic Research (Popolazione e storia 2/2010). Kennedy, L. & Pozzi, L. (eds.). Forum, p. 111-132

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. 2011
 33. Agricultural production in southern Sweden 1702-1864

  Mats Olsson & Patrick Svensson 2011 Growth and stagnation in European historical agriculture. Olsson, M. & Svensson, P. (eds.). Brepols, p. 117-139

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Measuring and explaning agricultural growth

  Mats Olsson & Patrick Svensson 2011 Growth and stagnation in European historical agriculture. Olsson, M. & Svensson, P. (eds.). Brepols, p. 15-33

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. 2010
 36. Agency, Social Class, and Fertility in Southern Sweden, 1766 to 1865

  Tommy Bengtsson & Martin Dribe 2010 Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900. N.O. Tsuya, W. F. G. A. J. Z. L. E. A. (ed.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Den osynliga forskargruppen - ledarskap i och kring akademins verksamhetsbärande enheter

  Björn Regnell, Maria Stanfors, Per Runeson, Daniel Sjöberg, Kirk Scott, Eva Nordberg Karlsson & Mats Gustafsson 2010 AKKA AKademiska Kollegors Ansvar - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2008-2009. Lövkrona, I., Agrell, C. & Widén, K. (eds.). Lund University, p. 99-131

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Economic Crisis, Manorialism, and Demographic Response: Southern Sweden in the Preindustrial Period

  Martin Dribe, Mats Olsson & Patrick Svensson 2010 Demographic Responses to Economic and Environmental Crises. Kurosu, S., Bengtsson, T. & Campbell, C. (eds.). Reitaku University, p. 17-47

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Economic Stress and Reproductive Responses

  Tommy Bengtsson & Martin Dribe 2010 Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900. Tsuya, N. O., Feng, W., Lee, J. Z. & Alter, G. (eds.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Introduction

  Tommy Bengtsson 2010 Population Ageing - A Threat to the Welfare State? The Case of Sweden. Bengtsson, T. (ed.). Springer, Vol. Demographic Research Monographs, p. 1-6

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Mortality Crisis in Rural Southern Sweden 1766-1860

  Tommy Bengtsson & Broström, G. 2010 Demographic Responses to Economic and Environmental Crisis. Kurosu, S., Bengtsson, T. & Campbell, C. (eds.). Kashiwa: Reitaku University Press, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Second Generation Mothers. Do the children of immigrants adjust their fertility to host country norms?

  Kirk Scott & Maria Stanfors 2010 Demographic Aspects of Migration.. Salzmann, T. & Edmonston, B. (eds.). VS Verlag für Sozialwissenschaften

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Simplicity and Complexity

  Tommy Bengtsson, Lee, J. Z. & Campbell, C. 2010 Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900. Tsuya, N. O., Feng, W., Lee, J. Z. & Alter, G. (eds.). MIT Press, p. 3-21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. The Ageing Population

  Tommy Bengtsson & Scott, K. 2010 Population Ageing - A Threat to the Welfare State? The Case of Sweden. Bengtsson, T. (ed.). Springer, p. 7-22

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Towards a New Swedish Model?

  Andreas Bergh 2010 Population Agein - A Threat to the Welfare State?. Tommy, B. (ed.). Springer, p. 109-119

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Ways of Funding and Organising Elderly Care in Sweden

  Per Gunnar Edebalk 2010 Population Ageing - A Threat to the Welfare State. The Case of Sweden. Bengtsson, T. (ed.). Springer, p. 65-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. 2009
 48. "Att spränga fattigvårdsskalet"

  Per Gunnar Edebalk & Hans Swärd 2009 Den berusade båten. Eliasson-Lappalainen, R., Meeuwisse, A. & Panican, A. (eds.). Arkiv, p. 187-197

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Health Production

  Bolin, K. 2009 Oxford Handbook of Health Economic. Oxford University Press.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Peasant economy. Markets and agricultural production in southern Sweden 1711–1860

  Mats Olsson & Patrick Svensson 2009 Markets and agricultural change in Europe (13th to 20th centuries). Pinilla, V. (ed.). Brepols, p. 75-106

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Population Ageing. A Threat to European Welfare?

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott 2009 How Unified is the European Union. Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Pehrson, L. (eds.). Springer, p. 117-137

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Sustaining Economic Welfare in an Ageing Europe

  Kirk Scott & Tommy Bengtsson 2009 How Unified Is the European Union? European Integration Between Visions and Popular Legitimacy. Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Pehrson, L. (eds.). Springer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Turordning utan turordningsregler: Uppsägningar på grund av arbetsbrist vid Svenska tobaksmonopolet, 1915-1921

  Tobias Karlsson 2009 Arbetarhistoria idag: Rapport från Arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Olofsson, M. (ed.). Centrum för Arbetarhistoria

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. Välfärden i ett åldrande Europa

  Kirk Scott & Tommy Bengtsson 2009 Hur Gemensam är den Europeiska Gemenskapen?. Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Pehrson, L. (eds.). Santérus förlag, p. 179-206

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. 2008
 56. Changes in the health status of the population

  Bolin, K., Eklöf, M., Höjgård, S. & Björn Lindgren 2008 Simulating An Ageing Population. A Microsimulation Approach Applied to Sweden. (Contributions to Economic Analysis). Klevmarken, A. & Lindgren, B. (eds.). p. 85-114

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Early retirement

  Bolin, K., Eklöf, M., Hallberg, D., Höjgård, S. & Björn Lindgren 2008 Simulating An Ageing Population. A Microsimulation Approach Applied to Sweden. (Contributions to Economic Analysis). Klevmarken, A. & Lindgren, B. (eds.). p. 143-199

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. Ett genusperspektiv på Saltsjöbadsavtalet och dess samtid.

  Maria Stanfors 2008 Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet.. Lundh, C. (ed.). SNS Förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 59. Inheritance, Environment, and Mortality in Older Ages, Southern Sweden, 1813-1894

  Tommy Bengtsson & Broström, G. 2008 Kinship and Demographic Behavior in the Past. International Studies in Population. Bengtsson, T. & Mineau, G. P. (eds.). Springer, Vol. 7, p. 185-201

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next