Child and Adolescent Psychiatry

Organisational unit: Division

Research

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Recent research outputs

Björn Axel Johansson, 2018 Aug 10, In : Lakartidningen. 115, 33-34

Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

Delfin, C., Andiné, P., Björn Hofvander, Billstedt, E. & Märta Wallinius, 2018 Jul 11, In : Frontiers in Psychiatry. 9, JUL, 310

Research output: Contribution to journalArticle

Karjalainen, L., Maria Råstam, Paulson-Karlsson, G. & Wentz, E., 2018 Jul 4, In : European Child and Adolescent Psychiatry. p. 1-10 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (264)