Child and Adolescent Psychiatry

Organisational unit: Division

Research

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Recent research outputs

Delfin, C., Andiné, P., Björn Hofvander, Billstedt, E. & Märta Wallinius 2018 Jul 11 In : Frontiers in Psychiatry. 9, JUL, 310

Research output: Contribution to journalArticle

Karjalainen, L., Maria Råstam, Paulson-Karlsson, G. & Wentz, E. 2018 Jul 4 In : European Child and Adolescent Psychiatry. p. 1-10 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Emma Claesdotter, Matti Cervin, Sofia Åkerlund, Maria Råstam & Magnus Lindvall 2018 Apr 3 In : Nordic Journal of Psychiatry. 72, 3, p. 158-163

Research output: Contribution to journalArticle

View All (261)