Child and Adolescent Psychiatry

Organisational unit: Division

Research

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Recent research outputs

Welin, K-O., Carlqvist, P., Svensson, A., Althin, R., Erik Eklund & Rask, O. 2017 Dec 1 In : Seizure. 53, p. 4-9 6 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Jakob Täljemark, Maria Råstam, Lichtenstein, P., Anckarsäter, H. & Kerekes, N. 2017 Aug 21 In : Journal of Eating Disorders. 5, 1, 25

Research output: Contribution to journalArticle

View All (246)