Child and Adolescent Psychiatry

Organisational unit: Division

Research

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Recent research outputs

Emma Claesdotter, Matti Cervin, Sofia Åkerlund, Maria Råstam & Magnus Lindvall 2018 Apr 3 In : Nordic Journal of Psychiatry. 72, 3, p. 158-163

Research output: Contribution to journalArticle

Mårland, C., Lichtenstein, P., Degl'Innocenti, A., Larson, T., Maria Råstam, Anckarsäter, H., Gillberg, C., Nilsson, T. & Lundström, S. 2017 Dec 16 In : BMC Psychiatry. 17, 1, 403

Research output: Contribution to journalArticle

View All (251)