Child and Adolescent Psychiatry

Organisational unit: Division

Research

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Recent research outputs

Emma Claesdotter, Matti Cervin, Sofia Åkerlund, Maria Råstam & Magnus Lindvall 2018 Apr 3 In : Nordic Journal of Psychiatry. 72, 3, p. 158-163

Research output: Contribution to journalArticle

Tillmann, J. , Ashwood, K. , Absoud, M. , Bölte, S. , Bonnet-Brilhault, F. , Buitelaar, J. K. , Calderoni, S. , Calvo, R. , Canal-Bedia, R. , Canitano, R. , de Bildt, A. , Gomot, M. , Hoekstra, P. J. , Kaale, A. , McConachie, H. , Murphy, D. G. , Narzisi, A. , Oosterling, I. , Pejovic-Milovancevic, M. , Persico, A. M. & 8 others Puig, O., Roeyers, H., Rommelse, N., Sacco, R., Scandurra, V., Stanfield, A. C., E. Zander & Charman, T. 2018 Feb 21 In : Journal of Autism and Developmental Disorders. 16 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (257)