Department of Clinical Physiology (Lund)

Organisational unit: Division

Description

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid universitetssjukhuset i Lund: Klinisk fysiologi, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum.

Research

Huvuddelen av avdelningens forskning avser metoder för värdering av organfunktion genom mätning och analys av elektriska förlopp, tryck och flöden samt radioaktiva isotopers fördelning i organen. Metoderna används dels för diagnostik av sjukdomar i hjärtat och de stora kärlen, i andningsvägarna och i njurarna/urinvägarna, dels för bedömning av sjukdomars svårighetsgrad för terapiuppföljning.

Recent research outputs

Fakhri, Y., Sejersten, M., Schoos, M. M., Hansen, H. S., Dubois-Rande, J. L., Hall, T. S., Larsen, A. I., Jensen, S. E., Henrik Engblom, Arheden, H., Kastrup, J., Atar, D. & Clemmensen, P. 2017 Nov 13 In : Journal of Electrocardiology.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (570)