Department of Clinical Physiology (Lund)

Organisational unit: Division

Description

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid universitetssjukhuset i Lund: Klinisk fysiologi, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum.

Research

Huvuddelen av avdelningens forskning avser metoder för värdering av organfunktion genom mätning och analys av elektriska förlopp, tryck och flöden samt radioaktiva isotopers fördelning i organen. Metoderna används dels för diagnostik av sjukdomar i hjärtat och de stora kärlen, i andningsvägarna och i njurarna/urinvägarna, dels för bedömning av sjukdomars svårighetsgrad för terapiuppföljning.

Recent research outputs

Jönsson, L., A. Stenvall, Mattsson, E., E. Larsson, A. Sundlöv, Ohlsson, T. & Hindorf, C. 2018 Dec 1 In : EJNMMI Physics. 5, 1, 5

Research output: Contribution to journalArticle

View All (575)