Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

Organisational unit: Division

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Environmental Health and Occupational Health

Keywords

  • Environment, work, health

Research

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Recent research outputs

Pablo Salmón, Emilie Stroh, Herrera-Dueñas, A., Maria von Post & Caroline Isaksson 2018 May 1 In : Science of the Total Environment. 622-623, p. 635-643 9 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Gustafsson, Å., Annette M. Krais, Gorzsás, A., Lundh, T. & Gerde, P. 2018 Feb 1 In : Environmental Research. 161, p. 284-290 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Quintana-Belmares, R. O., Annette M. Krais, Esfahani, B. K., Rosas-Pérez, I., Mucs, D., López-Marure, R., Bergman, Å. & Alfaro-Moreno, E. 2018 Feb 1 In : Environmental Research. 161, p. 439-445 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (1568)