Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

Organisational unit: Division

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Environmental Health and Occupational Health

Keywords

  • Environment, work, health

Research

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Recent research outputs

Julia M. Broström, Ghalali, A., Zheng, H., Högberg, J., Stenius, U., Littorin, M., Håkan Tinnerberg & Karin Broberg 2018 Sep 15 In : Toxicology and Applied Pharmacology. 355, p. 43-51 9 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Locks, F., Hansson, G. Å., Nogueira, H. C., Henrik Enquist, Holtermann, A. & Oliveira, A. B. 2018 Sep 1 In : International Journal of Industrial Ergonomics. 67, p. 41-52 12 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Ebba Malmqvist, Lisberg Jensen, E., Westerberg, K., Emilie Stroh, Ralf Rittner, Gustafsson, S., Spanne, M., Nilsson, H. & Anna Oudin 2018 Sep 1 In : Environment International. 118, p. 78-85 8 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (1615)