Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

Organisational unit: Division

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Environmental Health and Occupational Health

Keywords

  • Environment, work, health

Research

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Recent research outputs

Jakobsen, M. D., Sundstrup, E., Brandt, M., Roger Persson & Andersen, L. L. 2018 Jul 1 In : Applied Ergonomics. 70, p. 127-133 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Karin Wahlberg, Love, T. M., Daniela Pineda, Karin Engström, Watson, G. E., Thurston, S. W., Yeates, A. J., Mulhern, M. S., McSorley, E. M., Strain, J. J., Smith, T. H., Davidson, P. W., Shamlaye, C. F., Myers, G. J., Rand, M. D., van Wijngaarden, E. & Karin Broberg 2018 Jun 1 In : Environment International. 115, p. 142-149 8 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Bo Strandberg, Julander, A., Sjöström, M., Lewné, M., Hatice, K. A. & Bigert, C. 2018 May 1 In : Chemosphere. 198, p. 274-280 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (1591)