Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

Organisational unit: Division

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Environmental Health and Occupational Health

Keywords

  • Environment, work, health

Research

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Recent research outputs

Selander, J., Lars Rylander, Maria Albin, Rosenhall, U., Lewné, M. & Gustavsson, P., 2019 Feb 15, In : Science of the Total Environment. 651, p. 1137-1143 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Kerstin Nilsson, 2019 Jan 1, Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) - Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Springer Verlag, p. 223-230 8 p. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 826)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

View All (1674)