Logopedics, Phoniatrics and Audiology

Organisational unit: Division

Description

Till institutionen hör följande sjukvårdsenhet vid Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Lund: Avdelningen för röst- och talvård.

Research

Forskningen vid institutionen är inriktad på olika typer av kommunikationsstörningar: språk, tal, hörsel. Inom logopedi bedrivs forskning om normal och avvikande språkutveckling hos barn, röstfunktion samt talmotorik. Den audiologiska forskningen behandlar testmetoder för hörapparater samt hur språk- och tal hos barn och vuxna påverkas av cochleaimplantat.

Recent research outputs

Beatriz Arenaz Búa, Hillevi Pendleton, Ulla Westin & Roland Rydell 2017 Oct 4 In : Acta Oto-Laryngologica. p. 1-5 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (346)