Otorhinolaryngology (Lund)

Organisational unit: Division

Description

Öron-, näs- och halskliniken är ett centrum för barn och vuxna med medicinska och kirurgiska sjukdomar inom öron-, näs- och halsregionen. Exempel på områden som specialiteten utreder och behandlar är: Allergi i den övre luftvägen, främmande kroppar i matstrupe och luftvägar, hörselrubbningar och tinnitus, hörselteknisk rehabilitering, infektioner i öra, näsa, bihålor, svalg och struphuvud, mellanörats och ansiktsnervens kirurgiska sjukdomar, röst-, tal- och språkstörningar, skador och tillstånd efter olycksfall och ansiktsförlamning sömnstörningar, tumörer i spottkörtlar, sköldkörtel, näsa-bihålor, munhåla, svalg och struphuvud

Research

Med inriktning på de övre luftvägarna drivs patient- och djurexperimentella studier av fysiologiska och farmakologiska styrmekanismer för mukociliärt försvar och tubarfunktion, av patofysiologiska skeenden vid allergi samt av bakteriologiska och immunologiska faktorer vid recidiverande infektioner. Balansreflexer och farmakas inverkan studeras på patienter med yrsel och friska. I biopsier och heterotransplanterade tumörlinjer från skivepitelcancer kartläggs växtsätt, proliferationsparametrar och retinoidbindande protein. Kromosommönstret hos olika maligna tumörer studeras.

Recent research outputs

Westergren, H., Larsson, J., Freeman, M., Carlsson, A., Anna Jöud & Malmström, E. M. 2018 In : Disability and Rehabilitation. 40, 9, p. 1085-1091

Research output: Contribution to journalArticle

Erik Uvelius, Castelo, N., Babar Kahlon, Svensson, C., Anders Cervin, Peter Höglund, Valdemarsson, S. & Peter Siesjö 2017 Dec 1 In : World Neurosurgery. 108, p. 24-32

Research output: Contribution to journalArticle

Kirik, U., Persson, H., Fredrik Levander, Greiff, L. & Mats Ohlin 2017 Nov 13 In : Frontiers in Immunology. 8, NOV, 1433

Research output: Contribution to journalArticle

View All (662)