Respiratory Medicine and Allergology

Organisational unit: Division

Description

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter: Sektionen för lungmedicin och allergologi (Hjärt-Lungdivisionen), Skånes Universitetssjukhus i Lund och lungkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Systeravdelning inom universitetet finns i Malmö (se Lungmedicin, Malmö)

Research

Vid avdelningen för lungmedicin bedrivs huvudsakligen klinisk forskning. Våra huvudområden är astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, lungcancer, cystisk fibros, lungtransplantation och nattliga andningsrubbningar/hypoventilation. Forskningen bedrivs såväl vid Universitetssjukhuset i Lund som vid Universitetssjukhuset MAS.

Recent research outputs

Ulrika Lindberg, Svensson, L., Thomas Hellmark, Segelmark, M. & Oonagh Shannon 2018 Feb 1 In : Thrombosis Research. 162, p. 32-37 6 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Magnus Ekström, Sundh, J., Schiöler, L., Lindberg, E., Rosengren, A., Bergström, G., Angerås, O., Hedner, J., Brandberg, J., Bake, B. & Torén, K. 2018 Jan 1 In : PLoS ONE. 13, 1, e0190876

Research output: Contribution to journalArticle

Kocks, J. W. H., Seys, S. F., Van Duin, T. S., Zuzana DIamant & Tsiligianni, I. G. 2018 Jan 1 In : Current Opinion in Pulmonary Medicine. 24, 1, p. 18-23 6 p.

Research output: Contribution to journalReview article

View All (741)