Surgery (Lund)

Organisational unit: Division

Description

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid Skånes Universitetssjukhus Lund: kirurgiska kliniken

Research

Experimentell och klinisk forskning pågår i avsikt att förbättra förståelse för, diagnostiken och behandlingen av kirurgiska sjukdomar. Viktiga forskningsområden är esofaguscancer, levercancer, endokrina buktumörer och bröstcancer. Portal hypertension, pankreatit, inflammatorisk tarmsjukdom, hyperparathyreoidism. Nutrition vid kirurgi/trauma, abdominell sepsis. Kirurgisk omvårdnad.

Recent research outputs

Deicher, A., Roland Andersson, Bobby Tingstedt, Gert Lindell, Bauden, M. & Daniel Ansari 2018 Jun 18 In : Cancer Cell International. 18, 1, 85

Research output: Contribution to journalReview article

View All (1158)