Jimmie Kristensson

Senior Lecturer

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences
  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
  • Nursing

Research

Jag har en sjuksköterskeexamen från högskolan i Kristianstad och en journalistutbildning från Lunds universitet. Jag disputerade 2008, är universitetslektor i omvårdnad och docent i vårdvetenskap.  Min forskning har två övergripande inriktningar: Äldre personers hälsa, ohälsa, vårdkonsumtion och relationer till vård- och omsorgsystemet samt utvärdering och implementering av case management i äldres vård och omsorg.

Recent research outputs

View All (43)