Kristina Stenström

ProfessorKnown as name: Kristina Eriksson Stenström

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Natural Sciences

Keywords

  • Radiocarbon

Research

Mitt forskningsintresse rör tvärvetenskapliga tillämpningar av naturliga och antropogena radionuklider, speciellt 14C. Pågående projekt är främst kopplade till medicinsk vetenskap, miljövetenskap och klimatforskning. Gemensam nämnare för projekten är att den radioaktiva kolisotopen 14C, som dels bildas naturligt i atmosfären men som också bildats under 1950- och 1960-talens atmosfäriska kärnvapentest, används som spårämne. I min forskning använder jag s.k. 14C-baserad bombpulsdatering med acceleratormasspektrometri (14C-AMS) för att få kännedom om olika sjukdomsförlopp. Jag arbetar också med att förbättra bombpulsmetodens noggrannhet med hjälp av mätningar av stabila kol- och kväveisotoper. I klimatforskning använder jag 14C tillsammans med t ex kemiska metoder för att kvantifiera det antropogena bidraget till atmosfäriska kolhaltiga partiklar, s.k. aerosoler, som visat sig påverka jordens klimat.

Recent research outputs

Glasius, M., Hansen, A. M. K., Claeys, M., Henzing, J. S., Jedynska, A. D., Kasper-Giebl, A., Kistler, M., Kristensen, K., J. Martinsson, Maenhaut, W., Nøjgaard, J. K., Spindler, G., K. E. Stenström, E. Swietlicki, Szidat, S., Simpson, D. & Yttri, K. E., 2018 Jan 1, In : Atmospheric Environment. 173, p. 127-141 15 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (100)