Lina Sturfelt

Senior Lecturer, , Phil Dr
More filtering options
  1. War remains. The corporeal witness and 20th century media history

    Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Sofi Qvarnström, Åsa Bergström, Sara Kärrholm & Laura Saarenmaa

    Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

    2013/01/012016/12/31

    Project: ResearchInternal collaboration (LU)