Patrick Adlercreutz

Professor
More filtering options
  1. Farm2Furan: Surplus agricultural feedstocks to furanics

    Rajni Hatti-Kaul, Lovisa Björnsson, Patrick Adlercreutz, Mats Galbe & Ann-Sofi Jönsson

    FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

    2016/09/012021/08/31

    Project: Research