Åtgärder mot skatteflykt i komparation – ett svensk-danskt perspektiv

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Law

Keywords

Description

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att belysa, analysera och jämföra implementeringen av artikel 6 i Europeiska unionens skatteflyktsdirektiv. Genom en komparativ studie av två till synes lika medlemsstater, Sverige respektive Danmark, avser avhandlingsprojektet att närmare belysa de implementeringsfrågor som följer av direktivet. Syftet med komparationen är att etablera likheter och skillnader mellan de skandinaviska grannländernas implementering av nämnda direktiv för att på så vis bidra till en djupare förståelse för såväl skatteflyktsdirektivets artikel 6 som jämförelseländerna respektive rättsordningar.
StatusActive
Effective start/end date2015/08/01 → …

Participants