FOLIO - Forum för litteraturens offentligheter

Project: Research

More filtering options
 1. 2014
 2. Hype : Bestsellers and Literary Culture

  Ann Steiner (ed.), Sara Kärrholm (ed.) & Helgason, J. (ed.), 2014, Nordic Academic Press. 239 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 3. Literary Celebrity Reconsidered

  Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid & Ann Steiner, 2014, In : Celebrity Studies. 5, 1–2, p. 32-44

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Om nazistiska kvinnors rättsuppfattning

  Bibi Jonsson, 2014, Literatūra un likums/Literature and Law/Litteratur och lag. Wargelius, C. & Orehovs, I. (eds.). Riga: Academic Publishing House of the University of Latvia, Vol. 799, p. 132-139

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Populärlitteraturens värde och bildningspotential

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2014, [Host publication title missing].

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Serendipity, promotion and literature. The contemporary book trade and international megasellers

  Ann Steiner, 2014, Hype. Bestsellers and Literary Culture. Steiner, A., Kärrholm, S. & Helgason, J. (eds.). Nordic Academic Press, p. 41-65

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. The Artisan and the Professional : The Origins of Modern Authorship

  Helgason, J., 2014, Hype. Bestsellers and Literary Culture. Helgason, J., Steiner, A. & Kärrholm, S. (eds.). Nordic Academic Press, p. 203-219

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Unga kvinnors läsning 2014

  Ann Steiner, 2014, Liv, lust & litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson. Hermansson, K., Lenemark, C. & Pettersson, C. (eds.). Makadam förlag, p. 205-215

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. 2013
 10. Challenging the ‘Holocaust-reflex’: Imre Kertész’s Fatelessness: A Novel

  Anders Ohlsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Författare som celebriteter. Om litteraturvetenskap och celebrity studies

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2013, Det universella och det individuella: Festskrift till Eva Hættner Aurelius. Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Steiner, A. & Regnell, A. (eds.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema

  Michael Schoenhals (ed.) & Sarsenov, K. (ed.), 2013, Palgrave Macmillan. 328 p. (Mass Dictatorship in the 20th Century; vol. #5 in book series "Mass Dictatorship in the 20th Century")

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. “Innocence by Association?: Everyday Nazism on DVD”,

  Jönsson, M., 2013, (Accepted/In press) Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Is Fictional Literature Incapable of Imagining the Shoah?

  Björn Larsson, 2013, Imagining Mass dictatorships. Schoenhals, M. (ed.). Palgrave Macmillan, p. 121-143

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Läsning som livsstil

  Ann Steiner, 2013, Läsning. Jenny, B. & Fjæstad, B. (eds.). Makadam förlag, p. 87-94 (RJ:s årsbok; vol. 2013-2014)

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Litteraturens mannekänger. Författaren i offentligheten

  Torbjörn Forslid, 2013, Parnass, 2013:1, p. 4-6

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Swedish proletarians towards freedom: Ideals of participation as propaganda in the communist children's press of the 1920s

  Jimmy Vulovic, 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. The Good, The Bad, and the Collaborators: Swedish World War II Guilt Redefined in 21st Century Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 183-210

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. The Masses in Their Own Write (and Draw) : The Heroes' Register from the Great Cultural Revolution in Yunnan

  Michael Schoenhals, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The individual and the masses in literature and cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan, Vol. #5 in book series "Mass Dictatorship in the 20th Century"

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Ulrike and the War: World War II, Mass Dictatorship and Nazism in the Eyes of a German Girl

  Bibi Jonsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 73-93

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. 2012
 22. Bruna pennor : nazistiska motiv i svenska kvinnors litteratur

  Bibi Jonsson, 2012, Carlsson Bokförlag. 415 p.

  Research output: Book/ReportBook

 23. Digital litteraturkritik

  Ann Steiner, 2012, Litteraturens nätverk. Berättande på internet. Christian, L. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 51-63

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Flickors åtrå och sexualitet i Katarina von Bredows romaner från 2000-talet

  Ann Steiner, 2012, Barnlitteraturens värden och värderingar. Tenngart, P. & Kärrholm, S. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 257-270

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Läsarnas marknad och marknadens läsare – reflektioner över materiella villkor på bokmarknaden

  Ann Steiner, 2012, Läsarnas marknad och marknadens läsare, SOU 2012:10. Carlsson, U. & Johannisson, J. (eds.). Statens Offentliga Utredningar, p. 27-43

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Litteraturen i mediesamhället. 2nd ed.

  Ann Steiner, 2012, Studentlitteratur AB. 245 p.

  Research output: Book/ReportBook

 27. Och aldrig mötas de tu. Kulturdebatt och kulturpolitik i den svenska kanondebatten 2006

  Helgason, J., 2012, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 3, p. 431-452

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Politik och litteratur

  Paul Tenngart (ed.), 2012, [Publisher information missing]. 160 p. (Statsvetenskaplig tidskrift)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. 2011
 30. "'Ärade damer!' Den Svenske Nationalsocialisten som kvinnotidskrift"

  Bibi Jonsson, 2011, Tidskrift för Classiska studier. Absalon, Vol. 1/2011, p. 196-201

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Författaren som kändis

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2011, Roos & Tegnér. 202 p.

  Research output: Book/ReportBook

 32. Gendered readings. Bella's books and literary consumer culture

  Ann Steiner, 2011, Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Ann, S. & Mariah, L. (eds.). Nordic Academic Press, p. 195-211

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Interdisciplinary Approaches to Twilight : Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience

  Ann Steiner (ed.) & Larsson, M. (ed.), 2011, Nordic Academic Press.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 34. Introduction

  Ann Steiner & Larsson, M., 2011, Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Steiner, A. & Larsson, M. (eds.). Nordic Academic Press, p. 9-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Kommunistiska berättelser för barn: Materialism, kollektivism och internationalism i Barntidningen 1919–1923

  Jimmy Vulovic, 2011, Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (eds.). Absalon, p. 55-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Nio liv: Livsberättelser för myndighetsbruk - brottstycken ur nio personakter från Maos Kina

  Michael Schoenhals (ed.), 2011, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 72 p. (Forum för litteraturens offentligheter (FOLIO))

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 37. The Afterlife of Post-Communist Dissidents : Herta Mueller

  Anamaria Dutceac Segesten, 2011, (Unpublished)

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 38. The Swedish periodical Tidskrift för hemmet and the Woman Question in Sweden in the 1860s

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 2011, Literature, Geography, Translation. Alvstad, C., Helgesson, S. H. & Watson, D. (eds.). Cambridge Scholars Publishing

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. World Literature and the Book Market

  Ann Steiner, 2011, The Routledge Companion to World Literature. D'haen, T., Damrosch, D. & Kadir, D. (eds.). Routledge, p. 316-324

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. 2010
 41. Bildning, kulturjournalistik och det nya Sverige - Om Arbetarnas bildningsförbund och den svenska modellen

  Jimmy Vulovic, 2010, Presshistorisk årsbok 2010. Melander, E. (ed.). Svensk presshistorisk förening, p. 62-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. British Romantic Poetry in Swedish Nineteenth-Century Translation

  Nyberg, L., 2010

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 43. Introduction: Literary Public Spheres

  Anders Ohlsson & Forslid, T., 2010, In : Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 2010:2

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Klassiker, fantasy och sanna berättelser – marknadens genrebeteckningar

  Ann Steiner, 2010, Ord och bild, 3, p. 6-10

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 45. Literary Public Spheres

  Torbjörn Forslid (ed.) & Anders Ohlsson (ed.), 2010, [Publisher information missing]. 120 p. ("Literary Public Spheres" – thematic section in Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research; vol. Volume 2, p 431-551)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 46. Litteraturens nya och gamla medier. Bokmarknad, digital teknik och litteraturens villkor

  Ann Steiner, 2010, MedieSverige 2010. Statistik och analys. Carlsson, U. & Facht, U. (eds.). Nordicom

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 Next