Learning, Teaching and Assessment of Second Foreign Languages - an Alignment Study on Oral Language Proficiency in the Swedish School Context

Project: ResearchCollaboration with schools

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences
  • General Language Studies and Linguistics

Layman's description

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan . Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid. Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001) Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras
via skolan.
Short titleTAL-project
AcronymTAL
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012018/12/31

Collaborative partners

Participants

  • Susan Sayehli - General Linguistics (Researcher)
  • Jonas Granfeldt - French Studies (PI)
  • Malin Ågren - French Studies (Researcher)
  • Bardel, Camilla - LocalizedString(id=52323006, text={sv_SE=Stockholms universitet, en_GB=Stockholm University}) (Researcher)
  • Erickson, Gudrun - LocalizedString(id=52323033, text={sv_SE=University of Gothenburg, en_GB=University of Gothenburg}) (Researcher)
  • Österberg, Rakel - LocalizedString(id=52323006, text={sv_SE=Stockholms universitet, en_GB=Stockholm University}) (Researcher)

Related research output

Malin Ågren & Jonas Granfeldt, 2018 Jan 9, Kristianstadbladet

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

Jonas Granfeldt, Bardel, C., Erickson, G., Susan Sayehli, Malin Ågren & Österberg, R., 2016 May 1, LMS - Lingua, 2, p. 1 6 p.

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

View all (3)

Related activities

Susan Sayehli (Presenter), Malin Ågren (Presenter), Jonas Granfelt (Contributor)
2018 Jun 19

Activity: Talk or presentationPresentation

Jonas Granfelt (Presenter), Malin Ågren (Presenter), Susan Sayehli (Presenter)
2018 Apr 26

Activity: Talk or presentationInvited talk

Jonas Granfelt (Presenter), Malin Ågren (Presenter), Susan Sayehli (Contributor)
2018 Apr 12

Activity: Talk or presentationPresentation

View all (7)