Metaphors in palliative cancer care

Project: Research

More filtering options
  1. Utveckling av nytt korpusverktyg i anslutning till projektet MEPAC – Metaforer i palliativ cancervård

    Anna W Gustafsson, Johan Frid, Maria Nääs, Paul Rayson & Scott Piao

    2017/02/012017/06/30

    Project: ResearchInternational collaboration