Nätvärde. En longitudinell studie av kvinnors och mäns sociala nätverk i svensk civilekonomutbildning

Project: Other

StatusActive
Effective start/end date2017/10/192021/12/31

Participants