Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Project: ResearchNational collaboration, Collaboration with schools

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences

Keywords

  • participatory action research, newly arrived children, families, community, preschool

Description

Syftet med projektet är att utforska förutsättningar för lärande och undervisning i en värld som kännetecknas av diversitet och migration, genom att omformulera de utmaningar som utbildningssystemet står inför och hitta nya och alternativa sätt att organisera utbildning som är mer i linje med dagens krav.

Projektet kommer att genomföras på en förskola i Malmö där en av avdelningarna är en introduktionsavdelning för 20 nyanlända barn mellan tre och fem år, som inte talar någon, eller mycket lite svenska. I projektet kommer förskolans personal och ledning att vara delaktiga i såväl formulering av relevanta praktiknära forskningsfrågor, som i både process och resultat tillsammans med forskarna.

Projektets mål är att involvera förskolans personal, barn och deras vårdnadshavare och det omgivande samhället i kunskapsutvecklingen. Kunskapsbidraget från projektet är både specifikt, vad gäller utveckling av och konkret problemlösning i förskolan där projektet genomförs, men också generellt ifråga om att urskilja förutsättningar för barns lärande och språkutveckling i flerspråkiga kontexter.
StatusActive
Effective start/end date2017/01/01 → …

Collaborative partners

Participants

  • Harju, Anne - LocalizedString(id=52322680, text={sv_SE=Malmö University, en_GB=Malmö University}) (PI)
  • Åkerblom, Annika - LocalizedString(id=52323033, text={sv_SE=University of Gothenburg, en_GB=University of Gothenburg}) (Researcher)
  • Helen Avery - Centre for Middle Eastern Studies (Researcher)
  • Nordén, Birgitta (Researcher)