Projekt Trappan, Malmö (2)

Project: Commissioned research

Description

Projekt Trappan startade i Rosengård i Malmö i februari 2006 som ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen, Malmö Stad, Arbets- och utvecklingscentrum (AUC), Rosengård, och bildningsförbundet ABF Malmö tillsammans med ABL Malmö. Projektet avslutades i juni 2007, och fick senare en efterföljare i projekt Trapphuset, som startade i maj 2008 och avslutades i april 2010. De båda projekten har utvärderats externt av forskare vid Rättssociologiska enheten, Lunds universitet, på uppdrag av ABL Malmö (projektägaren). Den här föreliggande rapporten avser utvärderingen av projekt Trapphuset (det andra projektet).
Målgruppen för projekt Trapphuset har, i likhet med föregående projekt, varit arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund (boende i Rosengård, Malmö), som på grund av låg utbildning, ringa eller obefintlig arbetslivserfarenhet och med begränsade kunskaper i svenska språket haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Syftet för projektet har varit att främja deltagarnas möjligheter till arbete och försörjning genom kompetensutveckling (utbildning och praktik), empowerment och kunskaper om entreprenörskap och kooperativt arbete.
Projekt Trapphuset har finanserat med medel från det svenska rådet för Europeiska Socialfonden (ESF-rådet), och har medfinansierats av Malmö Stad.

StatusFinished
Effective start/end date2008/05/012010/04/30

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • City of Malmö
  • Rosengård
  • Malmö AUC (arbets- och utvecklingscenter)

Participants