Rekrytering, bedömningsinstrument och träning i simulerad miljö vid utbildning av specialister i kirurgi

Project: ResearchInterdisciplinary research

Description

Projektet syftar till att öka kunskapen om 1. kirurgisk färdighetsträning i simulerad miljö 2. hur kvantitativa och kvalitativa instrument kan användas som stöd vid rekrytering och urval av blivande kirurger.
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Department of Sociology, Lund University
  • Skåne University Hospital

Participants

Related research output

Kristine Hagelsteen, 2018, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 97 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

View all (1)