Urban Transition Öresund

Project: ResearchCollaboration with industry, Collaboration with municipalities and county councils, Interdisciplinary research, International collaboration

Description

The project is a cross-border cooperation between Swedish and Danish partners (academic institutions and local governments) in the Öresund Region. Urban Transition Öresund is developing cross-border methods and tools for sustainable urban development within the three themes; sustainable planning processes, guidelines for sustainable construction and sustainable finance both when it comes to new urban areas and to renovations in built up areas. The project is focused on physical cases in both Denmark and Sweden and these case studies will be supplemented by research on international experiences. The project will also give suggestions on how new forms of cooperation can promote the transition into a more sustainable urban development.

Layman's description

Innovationer inom stadsplaneringen är en nödvändighet för att hitta nya vägar för att kunna möte de framtida utmaningar som många städer kommer att ställs inför då fler och fler människor väljer att bosätta sig i urbana områden, så som Öresundsregionen. För att möta dessa utmaningar har tio aktörer i Öresundsregionen gått samman i projektet Urban Transition Öresund. Projektet är ett spännande exempel på hur ett samarbete över nationsgränsen, mellan aktörer i Skåne och på Själland, kan bidra till innovativa lösningar och strategier för hållbar stadsutveckling.
StatusFinished
Effective start/end date2011/01/012014/12/31

Collaborative partners

Participants

Related research output

Bernadett Kiss, 2014, [Publisher information missing]. 41 p.

Research output: Book/ReportReport

Bernadett Kiss, 2013, [Publisher information missing]. 9 p.

Research output: Book/ReportReport

View all (2)