Efter den i förtid avbrutna Women's Health Initiative-studien. Nya amerikanska rekommendationer för hormonbehandling i klimakteriet

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

En behandlingsarm vad gäller hormonsubstitution i
klimakteriet inom Women’s Health Initiative-studien
har nyligen avbrutits, eftersom riskerna bedömdes
överstiga fördelarna.
De tydligaste effekterna var ökad risk för venös tromboembolisk
sjukdom, minskad risk för frakturer, avsaknad
av gynnsam effekt på kranskärlssjukdom samt
tidsberoende riskökning för bröstcancer.
Enligt nya amerikanska rekommendationer är vasomotoriska
och urogenitala besvär de primära behandlingsindikationerna.
Gestagen skall ges endast för att
skydda endometriet. Hormonbehandling skall inte ges
som primär eller sekundär prevention av kranskärlssjukdom.
Alternativ terapi bör övervägas för prevention
av osteoporos. Hormonbehandling skall ske under
så kort tid och med så låg dos som möjligt. Individuell
riskprofil är väsentlig. Kvinnor skall informeras
om kända risker.
I artikeln här betonas också återhållsamhet med hormonbehandling
vid ökad trombosrisk, analogt med
bedömningarna vid förskrivning av p-piller. Dessutom
konstateras att de amerikanska rekommendationerna
möjligen är för strikta vid ökad risk för osteoporos.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine

Keywords

  • Postmenopaus, Hormonersättningsbehandling, Kvinnohälsa, Östrogenersättningsbehandling, Kliniska riktlinjer
Translated title of the contributionAfter the early termination of the Women's Health Initiative study. :
Original languageSwedish
Pages (from-to)1790-7
JournalLäkartidningen
Volume100
Issue number20
StatePublished - 2003
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes