Förändringar, utmaningar, gränslöst lärande

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Bildning som betydelsefull del i lärandet är inte alltid priorierat i utbildingssammanhang. Informellt och icke-formellt lärande erkänns sällan som något som bidrar till kunskap och färdigheter, inte ens av individerna själva. Öppna sociala nätverk skapar stora möjligheter för en ny syn på bildning och tillvaratagande av den enskildes engagemang, motivation, intresse och valmöjligheter. Förändrade lärandekulturer skapas om hur vi lär tillsammans i öppna nätverk, både fysiska och digitala. Ett nytt ekosystem för utbildning tar form med nya aktörer och strukturer för bedömning och certifiering av lärande. Mozillas Open Badges initiativ är ett exempel på detta, liksom personliga e-portfolio, där kompetenser och erfarenheter kan valideras och certifieras antingen av arbetsgivare, utbildningsaktörer eller t.o.m. den enskilde själv.

En explosionsartad utveckling sker idag av informellt lärandet tack vare tillgången till öppna lärresurser, forskningsartiklar (via Open Access), öppna utbildningar, sociala nätverk och gratis nätbaserade verktyg för kollaboration och skapande. Nya former för lärande och nya aktörer vinner mark. Förutsättningar för den enskildes möjligheter till lärande och utbildning tillgängliggörs i högre utsträckning samt förändras. Framför allt förändras den enskildes valmöjligheter och påverkansmöljligheter, enskilt, tillsammans med andra, i nätverk men också globalt.

Betydelsefulla initiativ har de senaste åren vuxit fram med stor genomslagskraft. Under 2012 var lanseringen av MOOC det som troligen är mest utmanande och omdanande för fomella utbildningsaktörer. En ny form av folkbildning växer fram, där experter och entusiaster kan skapa egna utbildningar via plattformar som t.ex. Udemy, Open Tapestry, CourseSites för att sedan marknadsföra dem nationellt och internationellt med peer review och crowdsourcing som kvalitetssäkring.

Kapitlet kommer att handla om diskussionen om hur ett öppet utbildningsklimat kan förädlas och kultiveras. Kapitlet handlar också om hur öppet lärande stimulerar och ger möjligheter till en ny folkbildningsrörelsen där den enskilde kan orkestrera sitt eget lärande.

Details

Authors
  • Alastair Creelman
  • Ebba Ossiannilsson
  • Per Falk
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences

Keywords

  • informellt lärande, oer, formellt, bildning
Original languageSwedish
Title of host publicationInteraktiva medier och lärandemiljöer – hur tar vi med oss skolan in i samtiden?
EditorsSimon Lindgren, Elza Dunkels
PublisherGleerups Utbildning AB
StateAccepted/In press - 2014
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Bibliographic note

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:40.