Generationsväxling - kompetensförsörjning i kommunal fastighetsförvaltning

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Syftet med denna rapport är att ge en orienterande bild över den kommunala
fastighetsförvaltningens situation, med avseende på pensionsavgångar samt
framtida försörjning av kompetens.
Studiens spänner över fastighetsförvaltningens ledning och operativa
kompetens. Studien har föregåtts av två tidigare studier på samma tema. Studien av kommunal teknik genomfördes under hösten 1999 och plan & bygg
under vintern 2000. Delar av studiens analyser relateras till de bilder som återfinns i dessa studier (se rapporter från Svenska Kommunförbundet 2000).
För att nå ett representativt urval av kommuner har utgångspunkt tagits i
Svenska Kommunförbundets kommungruppering från 1999. Utgångspunkten
för kommungrupperingen tas i kommunernas struktur och karaktär med avseende
på invånarantal, pendlingsmönster,tätortsgrad samt vilka sektorer
invånarna är sysselsatta inom.

Details

Authors
External organisations
  • External Organization - Unknown
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Economics and Business

Keywords

  • management, Change of generations, real estate, volume, strategy
Original languageSwedish
PublisherSvenska kommunförbundet
Number of pages32
ISBN (Print)91-7289-050-9
StatePublished - 2002
Publication categoryResearch
Externally publishedYes