Remiss: Kartellbekämpningsutredningens betänkande (SOU 2001:74) Kartellbekämpning

Research output: Working paper

Abstract

Kartellbekämpningsutredningen lämnar i delbetänkandet förslag beträffande villkor och former för nersättning av konkurrensskadeavgift, ökat sekretesskydd, kriminalisering och rättegångskostnader i konkurrensärenden. Utredningens förslag om villkor för nersättning av konkurrensskadeavgift är väl avvägda, överensstämmer med internationell praxis på ett till svenska förhållande anpassat sätt. Fakulteten instämmer med utredningens förslag. Samma gäller utredningens inställning till förstärkt sekretesskydd i konkurrensärenden.
Fakulteten anmärker dock att detaljeringsgraden i den svenska konkurrensrätten nu är sådan att ständiga lagändringar erfordras. Dessa återkommande ändringar urholkar lagens normbildande funktion och skapar osäkerhet bland så väl experter som de som har att följa lagen i praktiken och efterlyser delegation till konkurrensverket.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • konkurrensskadeavgift, konkurrens, kartellbekämpning, civilrätt, private law
Original languageSwedish
StatePublished - 2001

Total downloads

No data available