Remissvar om promemorian "Byte av målvariabel och introduktion av variansband" från Lunds Universitet

Research output: Other contributionMiscellaneous

Abstract

Lunds universitet har uppmanats att lämna ett yttrande på rubricerad remiss. Universitet avger härmed följande synpunkter som utarbetats vid Ekonomihögskolan av docent Fredrik NG Andersson och professor emeritus Lars Jonung. Lars Jonung var medlem av Finanspolitiska Rådet och dess ordförande 2012-13.

Lunds universitet välkomnar i stort de två förändringar av inflationsmålet som Riksbanken har föreslagit. Övergången från konsumentprisindex (KPI) till ett index med fast bostadsränta (KPIF) samt införandet av ett variationsband är två steg i rätt riktning. Förändringen kommer främst ha effekt på Riksbankens kommunikation med allmänheten, men kan på sikt även leda till en mer välavvägd penningpolitik.

Universitetet ser dock två svagheter när det kommer till variationsbandet. Bandet är för smalt samt ses av Riksbanken enbart som ett kommunikationsverktyg. Riksbanken bör överväga att bredda intervallet samt vid behov utnyttja bandet for att stabilisera inte enbart konsumentpriser utan även samhällsekonomin. Nedan ftiljer en diskussion av valet av prisindex samt av variationsbandet storlek.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Economics

Keywords

Original languageSwedish
TypeRemissvar
Number of pages4
StatePublished - 2017 Jun 21

Total downloads

No data available