Remissvar: till betänkande Ds 2007:19, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Research output: Working paper

Abstract

Direktiv 2004/48/EG innebär ett genomförande av TRIPS avtalets regler om civilrättsliga sanktioner.
Det förefaller inte uteslutet att de upphovsrättsliga organisationerna (existerande eller nyinrättade) kan komma att utnyttja en sålunda skärpt lagstiftning till att aktivt driva frågor mot enskilda unga ”fildelare” och ”nedladdare” runt om i landet. Som promemorian anger är det enkelt att fastställa vilka IP-adresser, som använts av enskilda immaterialrättsöverträdare och genom ett förenklat domstolsförfarande tvinga Internetleverantörer att uppge identiteten bakom dessa adresser. Blir det resultatet underskattar promemorian konsekvenserna av sitt förslag alldeles utomordentligt.
Sammanfattningsvis anser fakultetsstyrelsen att promemorians underlag för förslaget om informationsföreläggande i stora delar inte är en nödvändig implementering av direktiv 2004/48/EG. Den bakomliggande motiveringen är ofta missvisande och belyser ensidigt rättighetsinnehavarens intressen. Promemorian missbedömer dessutom med stor sannolikhet konsekvensen av lagda förlag.
Fakultetsstyrelsen anser inte att det är lämpligt att införa längre gående bestämmelser med så svåröverskådliga konsekvenser inom ramen för ett direktivs implementering. Detta gäller i synnerhet eftersom viktig klargörande praxis är att vänta från EG-domstolen och den interna politiska diskussionen måste få ha sin gång.
Trots att genomförandet av direktivet är försenat avråder således fakultetsstyrelsen från ett införlivande av direktivet på sätt som föreslås.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • immaterialrätt, civilrätt, private law, upphovsrätt, nerladdning, piracy, privatkopiering
Original languageSwedish
Number of pages3
StateUnpublished - 2007
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available