Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

Research output: Book/ReportBook

Abstract

För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning gäller det att
ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla kunskaper i olika
ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. Språktillägnandet
behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta
de höga språkliga krav som ställs inom utbildning, yrkesliv och samhälle.
Detta ställer i sin tur stora krav på andraspråksundervisningen. Att lärare
har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt språk är
därför viktigare än någonsin.

Andraspråksfältet är stort och kan vara svårt att navigera i när tiden för
kompetensutveckling och fördjupning är begränsad. Den här boken är
tänkt att fungera som en brygga mellan andraspråksforskning och lärares
undervisning i svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge möjlighet
till en språkvetenskapligt underbyggd undervisning: Hur inverkar till
exempel modersmålet på inlärningen av ett nytt språk? På vilket sätt kan
lärare stärka språkutvecklingen? Vad stöds egentligen av forskningen och
vad är myt?

Författaren presenterar olika språkinlärningsteorier utifrån ett svenskt
utbildningsperspektiv och diskuterar hur teorier och forskningsrön kan
komma undervisningen till nytta – både på makronivå med organisationen
i fokus och på mikronivå utifrån det enskilda klassrummet och
lärares arbete där.

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund vänder sig främst
till sva-lärare, sfi-lärare och modersmålslärare.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Specific Languages

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages217
ISBN (Print)978-91-44-07625-6
StatePublished - 2017
Publication categoryPopular science