Transkraniell dopplermätning avspeglar intrakraniellt tryck

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Vid intrakraniell patologi, speciellt om patienten är
medvetslös, är kunskap om det intrakraniella trycket
av särskilt värde i neurointensivvård.
Intraventrikulär kateter för mätning av intrakraniellt
tryck har varit etablerad standard i årtionden. Exakta
mätningar är möjliga endast genom invasiva tryckmätare.
För att undersöka sambandet mellan intrakraniellt
tryck och pulsatilt index, erhållet med transkraniell
doppler, har vi genomfört en prospektiv studie. Registreringar
av intrakraniellt tryck gjordes parallellt
med alla dopplerundersökningar.
En stark, signifikant korrelation sågs mellan intrakraniellt
tryck och pulsatilt index med en korrelationskoefficient
på 0,938. För detektion av ett intrakraniellt
tryck >20 mm Hg i en population med intrakraniellt
tryck mellan 10 och 40 mm Hg hade metoden – för
alla mätningar – en sensitivitet på 0,83 och en specificitet
på 0,99.
Hos patienter med misstänkt förhöjt intrakraniellt
tryck eller hos patienter där förhöjt intrakraniellt tryck
måste uteslutas kan mätningar av pulsatilt index vara
av stort värde.

Details

Authors
  • Johan Bellner
  • Bertil Romner
  • Peter Reinstrup
  • Karl-Axel Kristiansson
  • Erik Ryding
  • Lennart Brandt
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Neurology

Keywords

  • Intrakraniellt tryck, Hjärnsjukdomar, transkraniell ultraljudsdoppler, Kraniocerebralt trauma, Intrakraniell hypertoni
Translated title of the contributionTranscranial Doppler reflects intracranial pressure :
Original languageSwedish
Pages (from-to)840-844
JournalLäkartidningen
Volume102
Issue number11
StatePublished - 2005
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes