Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{08ab215784c84e58806f5d962e26e540,
title = "Vad {\"a}r det att {\aa}ldras? : en etnologisk studie av {\aa}ldrande, kropp och materialitet",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Alla m{\"a}nniskor {\aa}ldras, och denna avhandling ber{\"o}r {\"a}ldre m{\"a}nniskors {\aa}ldrande. Vad h{\"a}nder n{\"a}r kroppen {\aa}ldras och f{\"o}r{\"a}ndras? Hur p{\aa}verkas vardagliga h{\"a}ndelser och situationer? Avhandlingen visar att det {\"a}r inte bara kroppen som f{\"o}r{\"a}ndras. Som {\"a}ldre person m{\aa}ste man ocks{\aa} hantera de f{\"o}rest{\"a}llningar som finns om att vara gammal. Vanligtvis t{\"a}nker vi p{\aa} {\aa}ldrande och {\aa}lderdom som detsamma som sjukdom och oh{\"a}lsa. Det p{\aa}verkar hur m{\"a}nniskor ser p{\aa} att bli {\"a}ldre och hur man ska leva som pension{\"a}r. En annan viktig f{\"o}rest{\"a}llning {\"a}r att vi ska vara aktiva och leva h{\"a}lsosamt f{\"o}r att motverka {\aa}ldrandet. Men erfarenheten av att {\aa}ldras handlar ocks{\aa} om att m{\"o}ta vardagliga situationer p{\aa} nytt s{\"a}tt. Sj{\"a}lvklara rutiner, ting och platser blir synliga och n{\aa}got som man m{\aa}ste reflektera {\"o}ver. Vardagen blir en m{\aa}ttstock p{\aa} hur mycket personen har {\aa}ldrats. Dagliga rutiner och f{\"o}rem{\aa}l anv{\"a}nds f{\"o}r att m{\"a}ta vad man fortfarande klarar av och har stor betydelse f{\"o}r upplevelsen av den egna identiteten, att man kan forts{\"a}tta vara sig sj{\"a}lv. Att {\aa}ldras lyfter fram existentiella fr{\aa}gor om identitet och sj{\"a}lvbild, fr{\aa}gor som formas av kulturella f{\"o}rest{\"a}llningar, normer och v{\"a}rderingar. Avhandlingen bygger p{\aa} intervjuer med kvinnor och m{\"a}n mellan {\aa}ttio och nittio {\aa}r och diskuterar hur kulturella f{\"o}rest{\"a}llningar och normer tillsammans med kroppsliga f{\"o}r{\"a}ndringar formar upplevelsen av {\aa}ldrande och h{\"o}g {\aa}lder.",
keywords = "ageing, old age, culture, health, body, materiality, everyday life, routines, phenomenology",
author = "{\AA}sa Alftberg",
note = "Defence details Date: 2012-09-21 Time: 10:15 Place: Sal 201, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund External reviewer(s) Name: Beatriz, Lindqvist Title: Docent Affiliation: S{\"o}dert{\"o}rns h{\"o}gskola ---",
year = "2012",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7473-341-9",
publisher = "Lunds universitet",
school = "Institutionen f{\"o}r kulturvetenskaper",

}