Statistik och information om forskningsportalen

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet med en stor bredd av forskningsområden. I forskningsportalen hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput (t ex publikationer), med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare osv)
  • Forskningsrelaterade aktiviteter och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (Fakulteter, institutioner, forskargrupper osv)

Portalen öppnades i maj 2016 och innehållet fylls på successivt. Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822.

Registrerad forskningsoutput

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Mest nedladdad forskningsoutput

36613 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

10206 download(s)
Gustafsson, M., 2016 okt 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

9820 download(s)
Hemanth Prabhu, 2017 mar 7, The Department of Electrical and Information Technology. 168 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

9817 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

9763 download(s)
Kristoffer Ekberg, 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

588 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

297 download(s)
Ericsson, J. & Jakob Molinder, 2018, 36 s.(Lund Papers in Economic History. Education and the Labour Market ; nr. 2018:181)

Forskningsoutput: Working paper

260 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

241 download(s)
Louise Bringselius, 2017 okt 30, 2 red. Stockholm: Tillitsdelegationen. 30 s. (Samtal om tillit i styrning)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

167 download(s)
Maysam Behravesh, 2010 nov 10, e-International Relations (e-IR)

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

2642 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

873 download(s)
Bodil Rasmusson, Andersson, L., Wångdahl Flinck, A., Ulf Leo & Per Wickenberg, 2016 okt 11, 1 red. Lund: Lund University. 254 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

767 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

761 download(s)
Maysam Behravesh, 2010 nov 10, e-International Relations (e-IR)

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

622 download(s)
Carita Paradis, Willners, C. & Jones, S., 2009, I : The Mental Lexicon. s. 380-429

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

24492 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

7138 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

6515 download(s)
Kristoffer Ekberg, 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

5464 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

5427 download(s)
Gustafsson, M., 2016 okt 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Registrerade projekt

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Information

Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822 då portalen öppnade externt.

Frågor om portalen?

Externa besökare, kontakta: karolina.widell@fs.lu.se

LU-anställda: kontakta servicedesk@lu.se