Statistik och information om forskningsportalen

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet med en stor bredd av forskningsområden. I forskningsportalen hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput (t ex publikationer), med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare osv)
  • Forskningsrelaterade aktiviteter och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (Fakulteter, institutioner, forskargrupper osv)

Portalen öppnades i maj 2016 och innehållet fylls på successivt. Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822.

Registrerad forskningsoutput

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Mest nedladdad forskningsoutput

47452 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

13084 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

12018 download(s)
Gustafsson, M., 2016 okt 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

11331 download(s)
Kristoffer Ekberg, 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

10321 download(s)
Hemanth Prabhu, 2017 mar 7, The Department of Electrical and Information Technology. 168 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

599 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

305 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

281 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

189 download(s)
Åsa Alftberg, 2012, Lunds universitet. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

186 download(s)
Göran Fagerlund, 1992, Cementa. 98 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

3065 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1218 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

1049 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

808 download(s)
Göran Fagerlund, 1992, Cementa. 98 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

768 download(s)
Lina Eklund, 2015, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

26849 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

8168 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

8016 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

6622 download(s)
Kristoffer Ekberg, 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

5953 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Registrerade projekt

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Information

Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822 då portalen öppnade externt.

Frågor om portalen?

Externa besökare, kontakta: karolina.widell@fs.lu.se

LU-anställda: kontakta servicedesk@lu.se