Statistik och information om forskningsportalen

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet med en stor bredd av forskningsområden. I forskningsportalen hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput (t ex publikationer), med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare osv)
  • Forskningsrelaterade aktiviteter och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (Fakulteter, institutioner, forskargrupper osv)

Portalen öppnades i maj 2016 och innehållet fylls på successivt. Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822.

Registrerad forskningsoutput

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Mest nedladdad forskningsoutput

41730 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

11217 download(s)
Gustafsson, M., 2016 okt 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

11101 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

10424 download(s)
Kristoffer Ekberg, 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

10078 download(s)
Hemanth Prabhu, 2017 mar 7, The Department of Electrical and Information Technology. 168 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

573 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

247 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

185 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

166 download(s)
Göran Fagerlund, 1992, Cementa. 98 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

131 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

2531 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

915 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

721 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

575 download(s)
Dennis Medved, Antonio Franco, Gao, X. & Yang, F., 2013, Genombrottet, Lunds tekniska högskola.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

549 download(s)
Carita Paradis, Willners, C. & Jones, S., 2009, I : The Mental Lexicon. s. 380-429

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

26571 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

7379 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

6531 download(s)
Kristoffer Ekberg, 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

5903 download(s)
Farhan Sarwar, 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

5809 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Registrerade projekt

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Information

Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822 då portalen öppnade externt.

Frågor om portalen?

Externa besökare, kontakta: karolina.widell@fs.lu.se

LU-anställda: kontakta servicedesk@lu.se