Statistik och information om forskningsportalen

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet med en stor bredd av forskningsområden. I forskningsportalen hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput (t ex publikationer), med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare osv)
  • Forskningsrelaterade aktiviteter och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (Fakulteter, institutioner, forskargrupper osv)

Portalen öppnades i maj 2016 och innehållet fylls på successivt. Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822.

Registrerad forskningsoutput

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Mest nedladdad forskningsoutput

17749 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

8671 download(s)
Hemanth Prabhu 2017 mar 7 The Department of Electrical and Information Technology. 168 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

6166 download(s)
Gustafsson, M. 2016 okt 6 Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

5319 download(s)
Andreas Tullberg 2012 Department of History, Lund university. 308 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

4776 download(s)
Åsa Alftberg 2012 Lunds universitet. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1018 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

150 download(s)
Jörgsholm, P. 2015 Hand Surgery Research Group. 105 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

145 download(s)
Dabaieh, M. 2014 [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

133 download(s)
Gustafsson, M. 2016 okt 6 Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

105 download(s)
Annica Kronsell (red.) & Svedberg, E. (red.) 2011 Routledge. (Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

2180 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

487 download(s)
Gustafsson, M. 2016 okt 6 Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

479 download(s)
Jörgsholm, P. 2015 Hand Surgery Research Group. 105 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

450 download(s)
Dabaieh, M. 2014 [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

401 download(s)
Stina Klasson 2016 Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 64 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

17115 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

8671 download(s)
Hemanth Prabhu 2017 mar 7 The Department of Electrical and Information Technology. 168 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

5190 download(s)
Andreas Tullberg 2012 Department of History, Lund university. 308 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

4559 download(s)
Gustafsson, M. 2016 okt 6 Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

4199 download(s)
Dabaieh, M. 2014 [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Registrerade projekt

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Information

Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822 då portalen öppnade externt.

Frågor om portalen?

Externa besökare, kontakta: karolina.widell@fs.lu.se

LU-anställda: kontakta servicedesk@lu.se