Statistik och information om forskningsportalen

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet med en stor bredd av forskningsområden. I forskningsportalen hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput (t ex publikationer), med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare osv)
  • Forskningsrelaterade aktiviteter och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (Fakulteter, institutioner, forskargrupper osv)

Portalen öppnades i maj 2016 och innehållet fylls på successivt. Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822.

Registrerad forskningsoutput

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Mest nedladdad forskningsoutput

9822 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

4307 download(s)
GUSTAFSSON, M. A. G. N. U. S. 2016 okt 6 Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2994 download(s)
Åsa Alftberg 2012 Lunds universitet. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2884 download(s)
Andreas Tullberg 2012 Department of History, Lund university. 308 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2868 download(s)
Kristoffer Ekberg 2016 nov 18 Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

993 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

462 download(s)
Anna W Gustafsson & Håkansson, D. 2017 aug 23 Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 144 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; nr. A75)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

103 download(s)
Åsa Alftberg 2012 Lunds universitet. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

102 download(s)
Nazim Isma, Johanssson, E., Bjork, A., Ola Björgell, Robertson, F., Mattiasson, I., Anders Gottsäter & Lindblad, B. 2007 I : Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 23, 1, s. 25-30

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

102 download(s)
2689 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

818 download(s)
Anna W Gustafsson & Håkansson, D. 2017 aug 23 Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 144 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; nr. A75)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

419 download(s)
GUSTAFSSON, M. A. G. N. U. S. 2016 okt 6 Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

356 download(s)
Sundblom, E. & Eric Dryver 2013 I : Läkartidningen. 110, 12, s. 631-635

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

347 download(s)
Andreas Tullberg 2012 Department of History, Lund university. 308 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

9771 download(s)
Tullgren, C. 2004 Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

4307 download(s)
GUSTAFSSON, M. A. G. N. U. S. 2016 okt 6 Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2898 download(s)
Åsa Alftberg 2012 Lunds universitet. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2868 download(s)
Kristoffer Ekberg 2016 nov 18 Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2841 download(s)
Andreas Tullberg 2012 Department of History, Lund university. 308 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Registrerade projekt

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Information

Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822 då portalen öppnade externt.

Frågor om portalen?

Externa besökare, kontakta: karolina.widell@fs.lu.se

LU-anställda: kontakta servicedesk@lu.se