Quantifiers and sets

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Detaljer

Titel Quantifiers and sets
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 jan 24

Relaterade organisationer

Fredrik Heinat - presentatör

Eva Klingvall - presentatör

2018 jan 24

Related projects

Eva Klingvall & Fredrik Heinat

Crafoordska stiftelsen

2017/09/012020/08/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)