Sprak och Stil, 1101-1165

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2016
 2. Vem tycker om hen?

  Anna Lindqvist, Gustafsson Sendén, M. & Bäck, E. 2016 I : Sprak och Stil. 26, s. 101-129

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2015
 4. Recension : Lövestam, Sara : Grejen med verb : grammatik som du aldrig har sett den förut. Piratförlaget. 156 s. Stockholm 2014.

  Lisa Holm 2015 I : Språk och stil. 25 NF 2015, s. 203-206

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. 2013
 6. Skriftpraktiker, diskursiva praktiker och analytisk konsekvens

  Anna W Gustafsson 2013 I : Språk och stil. 2013, 23, s. 85-106

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Språkvård för språkutveckling : Språk, språknormer och elevspråkbruk ur ett utbildningsperspektiv.

  Katarina Lundin & Linnér, B. 2013 I : Språk och stil. 23, s. 31-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2012
 9. Falk, Erik: Verbala förolämpningar i 1600-talets Uppsala. En historisk talaktsanalys.

  Anna W Gustafsson 2012 I : Språk och stil. 22, 2, s. 215-219

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Inledning: text, textforskning och textteori

  Jan Svensson & Karlsson, A. 2012 I : Språk och stil. 22, 1, s. 5-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Recension av Hellström, Gunilla (2011), SACO-SR-konflikten 1971 – en analys avopinionsbildning i tidningsledare (2011)

  Henrik Rahm 2012 I : Språk och stil. 22:2, s. 219-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Texthistoria – vad är det?

  Bo Wendt 2012 I : Språk och stil. 22, 1 (tema Text), s. 53-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2011
 14. Grammatikalisering i nutid - utvecklingen av typ fram till 2009

  Rosenkvist, H. & Sanna Skärlund 2011 I : Språk och stil. 21, s. 5-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 2009
 16. Plus(s) at(t) i skandinaviska — en minimal matris.

  Marit Julien 2009 I : Språk och stil. 19, s. 124-141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 2007
 18. Det svenska hjälpverbet lär: ursprung och utveckling

  Ulf Teleman 2007 I : Språk och stil. 17 N.F., s. 30-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. 2005
 20. Bakre r i svenskan. En alternativ hypotes

  Ulf Teleman 2005 I : Språk och stil. 15, s. 27-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2003
 22. Fyra gånger Erik den fjortonde. Stilprov ur den svenska dramatikens historia

  Sven Bjerstedt 2003 I : Språk och stil. 13 N.F., s. 195-214

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Kan jag hjälpa dig med något? Om tilltal i en servicesituation.

  Norrby, C. & Gisela Håkansson 2003 I : Språk och stil. 13, s. 1-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Ledarspråk i förändring?

  Håkansson, D. 2003 I : Språk och stil. 13, s. 215-228

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Rec. av Saara Haapamäki: Studier i svensk grammatikhistoria.

  Ulf Teleman 2003 I : Språk och stil. 13, s. 242-248

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. 2002
 27. Om det metaforiska mötet mellan konkreta verb som svenskans gå och ligga och engelskans run

  Jakobsson, U. 2002 I : Språk och stil. 12, s. 189-210

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 1999
 29. Med ungdomligt språk i bagaget : kontinuiteten i språket avspeglad i tre kvinnors samtalsstil.

  Victoria, D. & Katarina Lundin 1999 I : Språk och stil.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Svenska och franska språkets referens till stående person : En analys ur den kognitiva semantikens perspektiv

  Jakobsson, U. 1999 I : Språk och stil. 9, s. 71-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 1998
 32. Att byta röst och rädda ansiktet. Citatanvändning i samtal om 'de andra'.

  Jana Holsanova 1998 I : Språk och stil. 8, s. 105-133

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift