Aneuploidi i cancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Hematologi

Nyckelord

  • Leukemi, barnleukemi, hyperdiploidi, hypodiploidi, sköldkörtelcancer, cancergenomik, aneuploidi

Beskrivning

Forskning

Cancer uppstår när en cell förvärvar avvikelser i kromosomerna, som innehåller våra gener. I vår grupp studerar vi olika typer av tumörer som uppvisar s k aneuploidi, vilket är en typ av mutation som innebär att cancercellerna innehåller för många eller för få kromosomer. Vår forskning är huvudsakligen fokuserad på två olika sorters cancer; dels en typ av barnleukemi som har för många kromosomer, kallad hyperdiploid akut lymfatisk leukemi, och dels elakartad sköldkörtelcancer. Målsättningen med vår forskning att förstå de grundläggande biologiska mekanismer som styr utvecklingen av en cancercell. Ur ett medicinskt perspektiv så är förhoppningen dels att hitta verktyg för att bättre anpassa sjukdomsbehandlingen till varje enskild patient, dels att hitta nya behandlingssätt och därmed öka överlevnaden i dessa cancertyper.

Senaste forskningsoutput

Hyrenius-Wittsten, A. , Pilheden, M. , Sturesson, H. , Hansson, J. , Walsh, M. P. , Song, G. , Kazi, J. U. , Liu, J. , Ramakrishan, R. , Garcia-Ruiz, C. , Nance, S. , Gupta, P. , Zhang, J. , Rönnstrand, L. , Hultquist, A. , Downing, J. R. , Lindkvist-Petersson, K. , Paulsson, K. , Järås, M. , Gruber, T. A. & 2 andra Ma, J. & Anna K. Hagström-Andersson, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1770

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eleanor L Woodward, Biloglav, A., Naveen Ravi, Minjun Yang, Lars Ekblad, Johan Wennerberg & Kajsa Paulsson, 2017 maj, I : Endocrine-Related Cancer. 24, 5, s. 209-220 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)