Antioxidationsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nyckelord

  • Inflammationssjukdom, förgiftning, antioxidanter, Infektion

Forskning

Antioxidationsmedicin handlar om kroppens skydd mot oönskad oxidation. Oxidation är kemiska reaktioner som ständigt pågår mellan kroppens molekyler och luftens syre. För att kontrollera oxidationen så den inte blir för häftig tillverkar kroppen försvarsmolekyler, s.k. antioxidanter. Utan antioxidanterna hade vår kropp förmultnat på några månader, ungefär som en brasa som brinner upp, eller ett äpple som vi slänger på komposten. Antioxidanterna är helt avgörande för försvar mot alla viktiga inflammationssjukdomar, och ser till att de flesta av oss kan hålla sig friska i 70 år eller mer. Den kanske viktigaste kroppsegna antioxidanten heter alfa-1-mikroglobulin (A1M). Vår forskning går ut på att ta reda på hur A1M fungerar och att ta fram sjukdomsbehandlingar baserade på A1M. Vi samarbetar med kliniska forskare och läkemedelsföretag bl.a. med havandeskapsförgiftning, hjärnskador, njurskador, strålningsbehandling, näthinneavlossning och åderförkalkning.

Senaste forskningsoutput

Bo Åkerström, Rosenlöf, L., Hägerwall, A., Rutardottir, S., Jonas Ahlstedt, Johansson, M. E., Lena Erlandsson, Maria Allhorn & Magnus Gram, 2018 apr 11, I : Antioxidants and Redox Signaling. 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alex Adusei Agyemang, Kristbjörg Sveinsdóttir, Suvi Vallius, SVEINSDOTTIR, SNJOLAUG., Matteo Bruschettini, Romantsik, O., Hellström, A., Smith, L. E. H., Ohlsson, L., Holmqvist, B., Magnus Gram & David Ley, 2017 jun 10, I : Translational Stroke Research. s. 1-13 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)