Klinisk infektionsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Beskrivning

Infektionssjukdomar är viktiga hot mot folkhälsan i alla delar av världen. Forskning inom vårt område undersöker interaktioner mellan olika mikroorganismer, människans immunsystem och det samhälle vi lever i. Med vår forskning vill vi överföra dessa resultat till bättre strategier för att förebygga och behandla infektionssjukdomar. Våra forskningsprojekt omfattar samarbete med experter inom både kliniska och prekliniska specialiteter, med särskild tyngdpunkt mot mikrobiologi och immunologi. Våra forskningsprojekt är framför allt baserade i Sverige, men också vid en forskningsstation i Etiopien som drivs av vår forskargrupp. Våra huvudsakliga forskningsområden är: 1) luftvägsinfektioner; 2) antimikrobiell resistens; 3) handläggning av svåra infektioner (sepsis); 4) infektioner hos injektionsmissbrukare; 5) hiv och tuberkulos i låginkomstländer.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Fredrik Resman, Guillaume Manat, Lindh, V., Murphy, T. F. & Kristian Riesbeck, 2018 nov 22, I : BMC Infectious Diseases. 18, 1, 592

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

SWEGUB CORE group, Wilhelmson, S., Fredrik Månsson, Jacob Lopatko Lindman, Biai, A., Joakim Esbjörnsson, Hans Norrgren, Marianne Jansson & Patrik Medstrand, 2018 okt 31, I : PLoS ONE. 13, 10, s. e0206406

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dawit Assefa Arimide, Abebe, A., Kebede, Y., Adugna, F., Tilahun, T., Kassa, D., Assefa, Y., Taye Tolera Balcha, Per Björkman & Patrik Medstrand, 2018 okt 1, I : PLoS ONE. 13, 10, e0205446

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)