Vaskulära sjukdomar - kliniska studier

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Anestesi och intensivvård
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Omvårdnad
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Nyckelord

  • kärl, stentgraft, sår

Beskrivning

Vid Kärlsektionen, Verksamhetsområde Thorax-Kärl, bedriver kärlkirurger, kärlmedicinare (angiologer), radiologer och sjuksköterskor både kvantitativ och kvalitativ, tvärprofessionell och experimentell forskning med fokus främst på sjukdomar i aorta, mesenterial-, karotis- och benartärer samt venös tromboembolism. Integrationen av kärlkirurger och kärlmedicinare ger sektionen en ledande position inom multidisciplinär forskning på kärlsjukdomarnas område. Dessutom har omvårdnadsforskning med utgångspunkt från patientens perspektiv stärkts genom samarbetet med Malmö högskola. Sektionen har en lång tradition avseende endovaskulär behandlingsforskning av aortasjukdom samt utveckling av imaging och stentgraftsmaterial. Tvärprofessionella forskningssamarbeten har dessutom etablerats med kirurger, anestesiologer, internmedicinare, kardiovaskulära epidemiologer och diabetologer.

Senaste forskningsoutput

Spaak, J. & Anders Gottsäter, 2018 okt 25, I : Lakartidningen. 115

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sörelius, K., Wanhainen, A., Wahlgren, C. M., Langenskiöld, M., Roos, H., T. Resch, R. Vaccarino, Arvidsson, B., Gillgren, P., L. Bilos, Pirouzram, A., Holsti, M. & Mani, K., 2018 okt 17, (Accepted/In press) I : European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (484)