Kommunikation och kognition

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • Kognition, kommunikation, lärande, lyssnande, läs- och skrivsvårigheter, språkutveckling, språkstörning, röstbelastning, dysfoni, hörselnedsättning, rösthälsa

Forskning

Vi vill bidra till funktionell kommunikation hos en- och flerspråkiga individer med funktionsvariation inom områdena tal, språk, röst och hörsel. Vi utvecklar metoder för att förebygga problem och ge hjälp till personer med t ex språkstörning, läs-och skrivsvårigheter, hörselnedsättning, eller röstproblem. Följande frågor är några exempel på frågor vi vill besvara i vår forskning om mänsklig kommunikation och kommunikationsstörningar: Hur upptäcker vi tidigt språksvaga barn som riskerar att få en språkstörning bland en-och flerspråkiga barn? Hur hjälper vi barn lära nya ord i olika åldrar? Varför blir vi hesa och hur läker rösten bäst? Hur kan vi göra det möjligt för barn att orka lyssna och lära i bullriga klassrum? Vad spelar hörsel, språkförståelse, minne, koncentrationsförmåga för roll? Kan lärares röstanvändning och språkstödjande samspel med barnen i klassrummet förbättras? Kan skolbarn lära sig läsa och skriva bättre genom att observera kamrater?

Senaste forskningsoutput

Sabine Gosselke Berthelsen, Merle Horne, Jonas Brännström, Shtyrov, Y. & Mikael Roll 2018 feb 1 I : Journal of Neurolinguistics. 45, s. 60-78 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dan Anders Jirenhed, Anders Rasmussen, Johansson, F. & Germund Hesslow 2017 jun 6 I : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114, 23, s. 6127-6132 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)