Critical studies in (dis)ability & illness

Organisation: forskargrupp

Forskning

I forskningsprojektet studeras de erfarenheter personer med kokleaimplantat och/eller hörselnedsättning har av att ta plats i fritidens många varierande miljöer med allt från fotbollsplan, simhall, schackklubb till möten på digitala arenor. Att kunna vara delaktig i ett aktivt fritidsliv är centralt för en god hälsa och allmänt välbefinnande.

I forskningsprojektet studeras de erfarenheter personer med kokleaimplantat har av att ta plats i fritidens många varierande miljöer med allt från fotbollsplan, simhall, schackklubb till möten på digitala arenor. Att kunna vara delaktig i ett aktivt fritidsliv är centralt för en god hälsa och allmänt välbefinnande. Tidigare forskning har pekat på att det finns sociala och kulturella hinder som kan begränsa personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning att beträda specifika platser i samhället. Det finns idag rent allmänt begränsad kunskap om vilka möjligheter till delaktighet i fritidens miljöer som personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning har och mer specifikt finns det lite kunskap kring de begränsningar personer med kokleaimplantat möter i sin vardag. Kulturanalytiskt undersöks hur personer med kokleaimplantat erfar den sociala och kulturella platsens betydelse utifrån den ljudmiljö som finns där. Forskningsprojektet ska öka kunskapen om hur dessa personer skapar identitet och kommunicerar med andra på sin fritid.

Senaste forskningsoutput

Stephan Schaefer, Magnus Andersson, Elizabeth Bjarnason & Kristofer Hansson 2018 Working and Organizing in the Digital Age. Schaefer, S. M., Andersson, M., Bjarnason, E. & Hansson, K. (red.). Lund: The Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University, Sweden. , s. 9-18 10 s. (Pufendorfinstitutets skriftserie)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Stephan Schaefer (red.), Magnus Andersson (red.), Elizabeth Bjarnason (red.) & Kristofer Hansson (red.) 2018 Lund: The Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University, Sweden. . 96 s. (Pufendorfinstitutets skriftserie)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

David Wästerfors & Kristofer Hansson 2017 okt 21 I : Journal of Youth Studies. 20, 9, s. 1143-1160

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (39)