Miljö, arbete och hälsa

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Beskrivning

Forskargruppen arbetar med aktuella frågor med relevans för samhället, arbetslivet och människors hälsa och välbefinnande. I forskargruppen studeras bl.a. miljömedicinska aspekter av människors ute- och innemiljö, ett hållbart arbetsliv, passformen mellan arbetskraven och individens förmåga, fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter av arbetsmiljön, pendling samt samspelet mellan arbetslivet och vardagslivet. Gruppens tvärvetenskapliga sammansättning gör det möjligt att inom dessa områden identifiera och analysera risk- och friskfaktorer ur olika perspektiv. Forskningens mål är att utveckla praktiskt användbara metoder och arbetssätt. Bland annat har forskare i gruppen utvecklat instrument för att identifiera förstadier av utmattning och för att identifiera risk för obalans mellan arbetsliv och vardagsliv. I gruppen finns miljömedicinare, läkare, psykologer, folkhälsovetare, ergonom, arbetsterapeuter, epidemiologer och statistiker.

Senaste forskningsoutput

Pablo Salmón, Emilie Stroh, Herrera-Dueñas, A., Maria von Post & Caroline Isaksson 2018 maj 1 I : Science of the Total Environment. 622-623, s. 635-643 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Li, Y., Fletcher, T., Mucs, D., Kristin Scott, Christian H Lindh, Tallving, P. & Kristina Jakobsson 2018 I : Occupational and Environmental Medicine. 75, 1, s. 46-51 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fridriksson, J. F., Tómasson, K., Midtsundstad, T., Sivesind Mehlum, I., Hilsen, A. I., Kerstin Nilsson, Maria Albin & Poulsen, O. M. (red.) 2017 dec 18 Copenhagen: Nordiska ministerrådet. 121 s. (TemaNord; vol. 2017, nr. 559)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (56)