Miljö, arbete och hälsa

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Beskrivning

Forskargruppen arbetar med aktuella frågor med relevans för samhället, arbetslivet och människors hälsa och välbefinnande. I forskargruppen studeras bl.a. miljömedicinska aspekter av människors ute- och innemiljö, ett hållbart arbetsliv, passformen mellan arbetskraven och individens förmåga, fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter av arbetsmiljön, pendling samt samspelet mellan arbetslivet och vardagslivet. Gruppens tvärvetenskapliga sammansättning gör det möjligt att inom dessa områden identifiera och analysera risk- och friskfaktorer ur olika perspektiv. Forskningens mål är att utveckla praktiskt användbara metoder och arbetssätt. Bland annat har forskare i gruppen utvecklat instrument för att identifiera förstadier av utmattning och för att identifiera risk för obalans mellan arbetsliv och vardagsliv. I gruppen finns miljömedicinare, läkare, psykologer, folkhälsovetare, ergonom, arbetsterapeuter, epidemiologer och statistiker.

Senaste forskningsoutput

Selander, J., Lars Rylander, Maria Albin, Rosenhall, U., Lewné, M. & Gustavsson, P., 2019 feb 15, I : Science of the Total Environment. 651, s. 1137-1143 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kerstin Nilsson, 2019 jan 1, Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) - Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Springer Verlag, s. 223-230 8 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 826)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (76)