Genetiska och epigenetiska studier av barnleukemi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • Barnleukemi, genetik, epigenetik, patogenes, prognos

Beskrivning

Forskning

I vår forskargrupp studerar vi genetiska/epigenetiska avvikelser i ALL och AML hos barn med avsikt att förstå hur och varför dessa mutationer, undersöka deras roll i uppkomst och progression av leukemi samt utvärdera deras kliniska betydelse för diagnostik och prognosbedömning. Mer specifikt fokuserar vi på 1) analyser av parade prover från diagnos och recidiv för att identifiera förändringarna som leder till recidiv, 2) detaljerade genetiska och epigenetiska studier av isodisomier; dylika avvikelser är vanliga i AML och ALL men deras biologisk/kliniska betydelse är till stora delar okänd, 3) identifiering av genetiska förändringar som kan förklara den stegvisa utvecklingen från medfödd, eller tidigt i livet utvecklad, leukemoid blodbild hos barn med Down syndrom till AML samt 4) genetisk karakterisering av en grupp av ALL, som kallas ”B-other” och som är kliniskt väldigt varierande, för att försöka dela upp B-other i mindre, kliniskt betydelsefulla subgrupper.

Senaste forskningsoutput

Eleanor L Woodward, Biloglav, A., Naveen Ravi, Minjun Yang, Lars Ekblad, Johan Wennerberg & Kajsa Paulsson, 2017 maj, I : Endocrine-Related Cancer. 24, 5, s. 209-220 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karrman, K. & Bertil Johansson, 2017 feb 1, I : Genes Chromosomes and Cancer. 56, 2, s. 89-116 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (15)