Lever-, pankreas- och gallvägskirurgi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Kirurgi
  • Gastroenterologi

Forskning

Leverkirurgiforskningen fokuserar på kliniska resultat och registerforskning, ffa leverkirurgi p.g.a. metastaser från tjocktarm-ändtarmscancer. Biomarkörforskning på vävnad i syfte att utveckla bättre diagnostik och framtida riktad behandling. Multimodala insatser utvärderas. Teknikutveckling av leverparenkymets kvalitet, inkl. genomblödning. Pankreascancerprojektet identifierar nya biomarkörer, inte minst i riskgrupper. Målprotein specifika för pankreascancer tas fram i större patientmaterial och ett proteinbaserat test utvecklas för tidig diagnostik. Nya tumörspecifika biomarkörer i cancervävnad ger möjligheter till riktad och tumörspecifik behandling. Gallgångs-gallblåsecancer är ytterligare ett område som studeras såväl kliniskt som translationellt med identifikation av nya receptorer/biomarkörer i vävnad, och även i blod för diagnostik, differentialdiagnostik och riktad behandling. En omfattande registerforskning på nationell nivå vad avser gallblåsecancer görs.

Senaste forskningsoutput

Bauden, M., Kristl, T., Sasor, A., Bodil Andersson, György Marko-Varga, Roland Andersson & Daniel Ansari 2017 dec 2 I : BMC Cancer. 17, 1, 810

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Amptoulach, S., Gross, G., Sturesson, C., Rissler, P. & E. Kalaitzakis 2017 dec 1 I : Scandinavian Journal of Surgery. 106, 4, s. 311-317 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)