Lever-, pankreas- och gallvägskirurgi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Gastroenterologi

Forskning

Leverkirurgiforskningen fokuserar på kliniska resultat och registerforskning, ffa leverkirurgi p.g.a. metastaser från tjocktarm-ändtarmscancer. Biomarkörforskning på vävnad i syfte att utveckla bättre diagnostik och framtida riktad behandling. Multimodala insatser utvärderas. Teknikutveckling av leverparenkymets kvalitet, inkl. genomblödning. Pankreascancerprojektet identifierar nya biomarkörer, inte minst i riskgrupper. Målprotein specifika för pankreascancer tas fram i större patientmaterial och ett proteinbaserat test utvecklas för tidig diagnostik. Nya tumörspecifika biomarkörer i cancervävnad ger möjligheter till riktad och tumörspecifik behandling. Gallgångs-gallblåsecancer är ytterligare ett område som studeras såväl kliniskt som translationellt med identifikation av nya receptorer/biomarkörer i vävnad, och även i blod för diagnostik, differentialdiagnostik och riktad behandling. En omfattande registerforskning på nationell nivå vad avser gallblåsecancer görs.

Senaste forskningsoutput

Nina Reistad, Jan Nilsson, Magnus Bergenfeldt, Rissler, P. & Sturesson, C., 2018 jul 24, I : HPB.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Noel, R., Arnelo, U. & Swahn, F., 2018 jun 27, I : Digestive Endoscopy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)