Lever-, pankreas- och gallvägskirurgi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Gastroenterologi

Forskning

Leverkirurgiforskningen fokuserar på kliniska resultat och registerforskning, ffa leverkirurgi p.g.a. metastaser från tjocktarm-ändtarmscancer. Biomarkörforskning på vävnad i syfte att utveckla bättre diagnostik och framtida riktad behandling. Multimodala insatser utvärderas. Teknikutveckling av leverparenkymets kvalitet, inkl. genomblödning. Pankreascancerprojektet identifierar nya biomarkörer, inte minst i riskgrupper. Målprotein specifika för pankreascancer tas fram i större patientmaterial och ett proteinbaserat test utvecklas för tidig diagnostik. Nya tumörspecifika biomarkörer i cancervävnad ger möjligheter till riktad och tumörspecifik behandling. Gallgångs-gallblåsecancer är ytterligare ett område som studeras såväl kliniskt som translationellt med identifikation av nya receptorer/biomarkörer i vävnad, och även i blod för diagnostik, differentialdiagnostik och riktad behandling. En omfattande registerforskning på nationell nivå vad avser gallblåsecancer görs.

Senaste forskningsoutput

Sandström, P., Røsok, B. I., Sparrelid, E., Larsen, P. N., Larsson, A. L., Gert Lindell, Schultz, N. A., Bjørnbeth, B. A., Isaksson, B., Rizell, M. & Björnsson, B. 2018 maj 1 I : Annals of Surgery. 267, 5, s. 833-840 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Del Pino Bellido, C., Bauden, M. & Roland Andersson 2018 mar 1 I : Anticancer Research. 38, 3, s. 1241-1245

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (34)