Internmedicin - epidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Medicinsk genetik
  • Allmän medicin
  • Fysiologi
  • Gastroenterologi
  • Reumatologi och inflammation

Nyckelord

  • Kärl, Malmö offspring studie, arterit

Beskrivning

Vi forskar inom de kardiometabola, gastro-intestinala samt reumatologiska områdena med en rad självständiga forskare och doktorander. Den kardiometabola forskningen leds av professor Peter M Nilsson och inriktar sig på studier av tidigt vaskulärt åldrande samt dess samband med insulinresistens, metabola avvikelser och typ 2 diabetes. Där finns såväl klassiska epidemiologiska som genetiska aspekter. I ”Malmö Offspring Study” (MOS) undersöks dessa samband över tre generationer (www.med.lu.se/mos), Gastro-enterologisk forskning leds av professor Bodil Ohlsson med fokus på hur sjukdom och kost interagerar för olika symptompresentationer och sjukdomsmanifestationer från mag-tarmkanalen. Inom MOS analyseras nya biomarkörer som t.ex. zonulin. I andra projekt testas olika kostinterventioner. Slutligen så omfattar den reumatologiska forskningen, under ledning av professor Carl Turesson, studier av s.k. jättecellsartrit men även av reumatologisk artrit (RA) och urat-associerade sjukdomsyttringar.

Senaste forskningsoutput

Faiza Siddiqui, Robert W. Koivula, Azra Kurbasic, Lindblad, U., Peter M. Nilsson & Louise Bennet 2018 aug 1 I : American Journal of Preventive Medicine. 55, 2, s. 187-196 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Aldridge, J., Pandya, J. M., Meurs, L., Andersson, K., Nordström, I., Elke Theander, Lundell, A. C. & Rudin, A. 2018 jul 20 I : Arthritis Research and Therapy. 20, 1, 150

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bonfiglio, F. , Zheng, T. , Garcia-Etxebarria, K. , Hadizadeh, F. , Bujanda, L. , Bresso, F. , Agreus, L. , Andreasson, A. , Dlugosz, A. , Lindberg, G. , Schmidt, P. T. , Karling, P. , Ohlsson, B. , Simren, M. , Walter, S. , Nardone, G. , Cuomo, R. , Usai-Satta, P. , Galeazzi, F. , Neri, M. & 16 andra Portincasa, P., Bellini, M., Barbara, G., Latiano, A., Hübenthal, M., Thijs, V., Netea, M. G., Jonkers, D., Chang, L., Mayer, E. A., Wouters, M. M., Boeckxstaens, G., Camilleri, M., Franke, A., Zhernakova, A. & D'Amato, M. 2018 jul 1 I : Gastroenterology. 155, 1, s. 168-179 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1292)