Internmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Medicinsk genetik
  • Allmän medicin
  • Fysiologi
  • Gastroenterologi
  • Reumatologi och inflammation

Nyckelord

  • Kärl, Malmö offspring studie, arterit

Beskrivning

Vi forskar inom de kardiometabola, gastro-intestinala samt reumatologiska områdena med en rad självständiga forskare och doktorander. Den kardiometabola forskningen leds av professor Peter M Nilsson och inriktar sig på studier av tidigt vaskulärt åldrande samt dess samband med insulinresistens, metabola avvikelser och typ 2 diabetes. Där finns såväl klassiska epidemiologiska som genetiska aspekter. I ”Malmö Offspring Study” (MOS) undersöks dessa samband över tre generationer (www.med.lu.se/mos), Gastro-enterologisk forskning leds av professor Bodil Ohlsson med fokus på hur sjukdom och kost interagerar för olika symptompresentationer och sjukdomsmanifestationer från mag-tarmkanalen. Inom MOS analyseras nya biomarkörer som t.ex. zonulin. I andra projekt testas olika kostinterventioner. Slutligen så omfattar den reumatologiska forskningen, under ledning av professor Carl Turesson, studier av s.k. jättecellsartrit men även av reumatologisk artrit (RA) och urat-associerade sjukdomsyttringar.

Senaste forskningsoutput

Svensson, A. K., Thomas Svensson, Mariusz Kitlinski, Almgren, P., Gunnar Engström, Peter M. Nilsson & Olle Melander 2018 feb I : Diabetologia. 61, 2, s. 331-341

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bodil Ohlsson, Gustafsson, R. J., Toth, E., Veress, B. & Henrik Thorlacius 2018 jan 19 I : Case Reports in Gastroenterology. s. 32-40

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1262)