Lunds Melanomstudiegrupp

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Cancer och onkologi

Forskning

Translationell forskargrupp med kirurger, onkologer, patologer, hudläkare, epidemiologer och molekylärbiologer. Ett flertal avhandlingar med fokus på UV-ljusets betydelse. Solariernas skadliga roll fastslogs. Vi var även först att beskriva CDKN2A (unik svensk founder-mutation med 70 % melanomrisk). Denna ger dock ej en specifik fenotyp. Internationellt samarbete via GenoMEL sedan 15 år med EU-stöd. Ny molekylärbiologisk indelning av melanom har beskrivits där aktivering av pigmenterings- och proliferativa gener ger sämre prognos medan andra har aktivitet i immunmodulerande gener (bättre prognos). En prospektiv insamling (BioMEL) av epidemiologiska data, blod och tumörmaterial från alla melanom har startats. Biobanken ger möjlighet att studera utveckling från benigt nevus till invasivt melanom. Behandlingsprediktion av de nya revolutionerande behandlingarna av spritt melanom med BRAF-hämmare och immunmodulatorer sker. Diagnostik med dermatoskopi kopplas mot molekylärbiologiska fynd.

Senaste forskningsoutput

Helgadottir, H., Håkan Olsson, Tucker, M. A., Yang, X. R., Höiom, V. & Goldstein, A. M., 2018 sep 1, I : Genetics in Medicine. 20, 9, s. 1087-1090 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Björn Logi Isfoss, Holmqvist, B., Sand, E., Forsell, J., Helena Jernström & Håkan Olsson, 2018 feb 27, I : BMC Cancer. 18, 1, 230

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lu, Y., Håkan Olsson, Long, J. & et al., 2018, I : Cancer Research. 78, 18, s. 5419-5430 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (87)